Nieuws

Niet-westerse migranten op de HAP

Gepubliceerd
1 juni 2018
Dossier
Het Nederlandse zorgsysteem is anders dan in andere landen en het is dan ook niet zo gek dat migranten anders gebruikmaken van de zorg. Zo is bekend dat migranten vaker naar de huisartsenpost gaan. Uit onderzoek blijkt dat niet-westerse migranten bij hun bezoek aan de huisartsenpost meer actieve handelingen verwachten en dat zij meer moeite hebben om hun eigen huisarts te bereiken.
1 reactie

Keizer et al. analyseerden gegevens uit 11.483 vragenlijsten van patiënten die een huisartsenpost bezochten. De bezoeken vonden plaats tussen 2009 en 2014. Van alle patiënten waren er 475 (4,1%) niet-westerse migranten en 700 (6,1%) westerse migranten. De onderzoekers vergeleken de groepen met elkaar, na correctie voor leeftijd, opleidingsniveau en gezondheidsstatus.

De redenen voor contact met de HAP waren veelal vergelijkbaar voor alle groepen. Alle patiënten noemden urgentie, bezorgdheid en behoefte aan medische informatie als belangrijkste motieven. Wel viel het op dat de niet-westerse migranten in vergelijking met de autochtonen vaker een urgent probleem als reden van contact noemden (OR 1,65; 95%-BI 1,27 tot 2,16) en minder vaak behoefte aan medische informatie hadden (OR 0,59; 95%-BI 0,43 tot 0,81). Ook noemden zij vaker dat zij hun eigen huisarts niet konden bereiken (OR 1,71; 95%-BI 1,21 tot 2,43).

Er waren geen verschillen in de verwachtingen tussen autochtonen en westerse migranten. Tussen de autochtonen en de niet-westerse migranten waren er twee significante verschillen. Niet-westerse migranten verwachtten vaker een lichamelijk onderzoek (OR 1,53; 95%-BI 1,14 tot 2,04) en vaker een recept (OR 1,37; 95%-BI 1,00 tot 1,88) dan autochtonen.

Niet-westerse migranten verwachten dus vaker een actie (bijvoorbeeld een recept of lichamelijk onderzoek) en zeggen ook vaker de eigen huisarts niet te kunnen bereiken. Dit kan komen door de minder goede telefonische bereikbaarheid van praktijken in stedelijke gebieden (waar veel migranten wonen), maar het kan ook voortkomen uit de moeite die het kost om klachten telefonisch te bespreken. Het is goed als huisartsen zich van deze verschillen bewust zijn.

Lees hier meer over het onderzoek.

Literatuur

  • Keizer E, et al. Migrants’ motives and expectations for contacting out-of-hours primary care: a survey study. BMC Family Practice 2017;18:92.

Reacties (1)

Odette Schouten 2 juni 2018

Verder lezen