Nieuws

Nieuw onderzoek advance care planning dementie

Gepubliceerd
17 december 2019
Het belang van advance care planning bij dementie is groot, mede gezien het verlies van de wilsbekwaamheid in de loop van de tijd. Er is echter nog veel onduidelijk over advance care planning bij dementie in de huisartsenpraktijk. Nieuw onderzoek moet helderheid brengen.
0 reacties

Advance care planning (ACP), ook wel proactieve zorgplanning genoemd, is een continu en dynamisch proces van gesprekken over levensdoelen en keuzes en welke zorg daar nu en in de toekomst bij past.12 ACP heeft een aantal voordelen.345 In verpleeghuizen leidt ACP tot minder ziekenhuisopnames en een betere overeenkomst tussen de wensen en de zorg van mensen met dementie rondom het levenseinde.4 In een intensive care setting kan ACP bovendien morele stress van zorgverleners verminderen bij het stopzetten van een behandeling.6 Over de effecten van ACP bij mensen met dementie in de eerste lijn is tot op heden echter weinig bekend.5 Wel geeft recent onderzoek inzicht in bevorderende factoren, zoals vroeg starten van ACP en een vertrouwde, open relatie met de huisarts.78 Ook zijn er factoren die ACP kunnen bemoeilijken, zoals zorg over het wegnemen van hoop.

In het CONT-END onderzoek van de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC worden twee vormen van ACP onderzocht: één gericht op het maken van specifieke afspraken over zorg en behandeling en één gericht op ziekte-acceptatie en het stellen van globale zorgdoelen. Deelnemende huisartsen worden ingedeeld in een van de twee interventiegroepen of in de controlegroep. De huisartsen en praktijkondersteuners in de interventiegroepen krijgen training van acteurs van het HoutenBeenTheater. De belangrijkste uitkomstmaten zijn welbevinden van de persoon met dementie en twijfel over beslissingen bij de naasten. De eerste resultaten verwachten we in 2022.

Azizi B. Nieuw onderzoek advance care planning dementie. Huisarts Wet 2019;62:DOI:10.1007/s12445-019-0393-3.
Dit is een bijdrage in de rubriek Lopend onderzoek, relevant voor de eerste lijn, geschreven door een promovendus.
Belangstelling voor deelname aan het onderzoek? Mail b.azizi@lumc.nl.

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen