Nieuws

Nieuw onderzoek naar een online behandeling bij duizeligheid

Door
Gepubliceerd
20 april 2023
Voor duizeligheid schrijven veel huisartsen nog steeds medicijnen voor die niet werken, terwijl er een effectieve behandeling is: vestibulaire revalidatie. Om daar verandering in te brengen, is er een landelijk project opgezet waarbij patiënten een online behandeling krijgen.
0 reacties

Vestibulaire revalidatie wordt in de NHG-Standaard Duizeligheid aanbevolen bij patiënten met chronische duizeligheid. 1 Uit een vragenlijstonderzoek onder 426 Nederlandse huisartsen bleek dat slechts 7% van hen deze behandeling toepast. 2 Ineffectieve medicatie schrijven (huis)artsen daarentegen nog geregeld voor: in 2021 gebruikten meer dan 60.000 Nederlanders betahistine. 3

Met het I-RECOVER-project beogen we de eerstelijnszorg voor patiënten met chronische duizeligheid te verbeteren door vestibulaire revalidatie als gratis online zelfhulpmethode aan te bieden. Zo hopen we de behandeling toegankelijker te maken en het gebruik van vestibulaire revalidatie te stimuleren. Daarnaast evalueren we de effectiviteit van onze implementatiestrategie, wat informatie moet opleveren over het succesvol implementeren van innovaties in de huisarts­geneeskunde.

De online zelfhulpmethode, genaamd Vertigo Training, is in 2017 ontwikkeld en onderzocht in de Nederlandse huisartsenpraktijk. Deze aanpak bleek veilig en effectief: patiënten hadden significant minder last van duizeligheid en beperkingen door de duizeligheidsklachten. 4 In mei 2023 start de implementatiestrategie en is de zelfhulpmethode toegankelijk. De strategie omvat onder andere een massamediacampagne en nascholing voor huisartsen. Daarnaast integreren we Vertigo Training in de NHG-aanbevelingen, op Thuisarts.nl en in transmurale zorgafspraken.

Na een implementatieperiode van 2 jaar voeren we een onderbroken-tijdreeksanalyse uit met routine zorgdata van ongeveer 1,2 miljoen patiënten. Het effect van de implementatie op de huisartsenzorg onderzoeken we door gegevens van voor de implementatie te vergelijken met gegevens die erna zijn verkregen. Primair evalueren we de trend in het aantal voorschriften voor vestibulaire revalidatie en vertigomiddelen. Secundair beoordelen we het aantal contacten met de huisarts vanwege duizeligheid en het aantal verwijzingen naar de fysiotherapeut en de tweede lijn. De effectiviteit van onze implementatiestrategie onderzoeken we door primaire en secundaire uitkomsten te vergelijken tussen groepen die deelnamen en groepen die dat niet deden. Om het proces te evalueren, nemen we na afloop interviews af met huisartsen. De resultaten van dit onderzoek verwachten we eind 2025.

Ngo TNH. Nieuw onderzoek naar een online behandeling bij duizeligheid. Huisarts Wet 2023;66:DOI:10.1007/s12445-023-2246-3.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit is een bijdrage in de rubriek Lopend onderzoek, relevant voor de eerste lijn, geschreven door een promovendus.

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen