Nieuws

Nieuwe afspraak met verzekeraar: een echte kwaliteitsverbetering?

Gepubliceerd
10 september 2008

Sinds enige tijd werken wij in de hele regio van de huisartsenkring Noordoost Nederland met de ‘module prescriptie afspraak’. Hierbij stimuleert de grootste ziektekostenverzekeraar huisartsen om voor te schrijven op financiële gronden door middel van ‘prestatie-indicatoren’ ontwikkeld door het DGV (Nederlands Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, zie www.medicijngebruik.nl). Als je als huisarts aan de indicatoren voldoet, krijg je 1 euro extra uitbetaald per patiënt die in je praktijk ingeschreven staat. Het gaat om de volgende indicatoren:

  • Inhalatiecorticosteroïden bij astma; volgens de norm moet je bij minstens 85% van de astmapatiënten een inhalatiecorticosteroïd voorschrijven.
  • Statines bij diabetes; minstens 74% van je diabetespatiënten schrijf je een statine voor.
  • Generiek SSRI; minstens 90% van de voorgeschreven SSRI’s moet generiek zijn.
  • Statines bij nieuwe gebruikers; minstens 80% daarvan moet pravastatine of simvastatine zijn.
  • Niet vroegtijdig stoppen met antidepressiva; minstens 72% van de antidepressiva-gebruikers stopt hier niet binnen een half jaar mee.
  • Geriatrische dosering temazepam; minstens 81% van de 75-plussers die temazepam gebruiken, slikken temazepam 10 mg en niet 20 mg.

Als principieel NHG-lid koester ik het principe dat je het middel voorschrijft dat volgens jou het beste is voor de patiënt. Uitgangspunt daarbij is je eigen medische werkhouding, onafhankelijk en zuiver, en niet een eventuele extra financiële beloning. Men schroomt niet deze heilloze corrumpering onder de vlag van de NHG-Standaarden te brengen, terwijl het volgens dezelfde NHG-Standaarden juist om maatwerk gaat, waarbij je de relevante factoren in de concrete situatie van je patiënt afweegt. Er zijn andere methoden om te zorgen dat er niet onnodig allerlei dure specialités worden afgeleverd. Met een generiek preparaat zouden bijvoorbeeld de meerkosten van het duurdere specialité gewoon niet meer vergoed moeten worden. Hopelijk zijn we in 2009 verlost van deze onzinnige ‘prescriptie-afspraak’!

Floris Strumphler

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen