Alle nummers
Archief tijdschrift

2008, nummer 10

Jaargang
51

Nieuws

 • Het roken in de ban

  Ik ben zo’n roker die zegt alleen op feesten en partijen te roken maar het stiekem niet kan laten een sigaret te bietsen als ik een roker op bezoek krijg. En zo rookte ik altijd meer dan ik mijn omgeving deed geloven. Ik had er zelfs moeite mee om op een formulier in te vullen dat ik rookte, ik…

 • Patiënten die de deur platlopen

  Huisartsen besteden 80% van hun tijd aan 20% van hun patiënten. Smits et al. gingen na of er effectieve interventies bekend zijn om de groep van frequente bezoekers te beïnvloeden. Bij hun systematische literatuuronderzoek beperkten ze zich tot gerandomiseerde onderzoeken bij volwassen patiënten…

 • Korsakow

  John heeft gezopen als een dragonder, tot zijn vijfenveertigste. Toen was zijn lever één littekenklont, tien liter vocht in zijn buik, suf van de geelzucht. Hij heeft het overleefd. Sindsdien dronk hij niet meer. Hij en ik waren daar trots op. Ondertussen was zijn brein pap geworden. Dat heet…

 • Contact met de huisartsenpraktijk

  De setting waarin het contact tussen patiënt en huisartsenpraktijk plaatsvindt, is de afgelopen jaren veranderd. Visites maakten plaats voor spreekuurcontacten en spreekuurcontacten werden vervangen door telefonische contacten. Steeds minder huisartspraktijken bieden een inloopspreekuur aan. In…

 • Nieuwe afspraak met verzekeraar: een echte kwaliteitsverbetering?

  Sinds enige tijd werken wij in de hele regio van de huisartsenkring Noordoost Nederland met de ‘module prescriptie afspraak’. Hierbij stimuleert de grootste ziektekostenverzekeraar huisartsen om voor te schrijven op financiële gronden door middel van ‘prestatie-indicatoren’ ontwikkeld door het…

 • Enkelklachten

  Van Rijn et al. (H&W 2008;51:330-3) pleiten voor onderzoek naar prognostische factoren voor aanhoudende enkelklachten na inversietrauma. Deze factoren zijn volgens mij subtiele functiebeperkingen die met specifieke manueel geneeskundige (MG) onderzoekstechnieken opgespoord en behandeld kunnen…

 • De huisarts in maatschappelijk perspectief

  Iedere twee jaar wordt de Huygenlezing verzorgd door de afdelingen huisartsgeneeskunde en WOK van de universiteit van Nijmegen. De lezing vindt plaats in het kader van de Huygendag, waarop deze keer zorgvernieuwing het centrale thema was. Dit jaar was Jan De Maeseneer de spreker. Hij is…

 • Goed nieuws voor auteurs?

  De hoofdredacteur van H&W heeft alle verloven ingetrokken vanwege de te verwachten lawine aan manuscripten. Dit vanwege de terechte beloning in accrediteringspunten voor auteurs van wetenschappelijke artikelen. De beloning geldt ook voor het publiceren in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde …

 • Oestrogenen voor preventie van recidiverende urineweginfecties bij postmenopauzale vrouwen

  Perrotta C, Aznar M, Mejia R, Albert X. Oestrogens for preventing recurrent urinary tract infection in postmenopausal women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 2. DOI: 10.1002/14651858.CD005131.pub2. Achtergrond Er is sprake van recidiverende urineweginfecties (uwi’s) als…

 • De huisarts is ook buurtwerker

  Minister Vogelaar wil prachtwijken en die zal ze krijgen ook. In het hele maatschappelijk debat over de wijken horen we echter weinig over de rol van de huisarts. En die huisarts is toch echt een van de meest deskundige professionals in die prachtwijken. Wie is beter en breder geïnformeerd over…

 • Tuinieren minder gezond dan gedacht

  Lange tijd gold tuinieren als een gezonde hobby waar lichaam en geest alleen maar wel bij kunnen varen. Dit beeld van tuinieren figureert ook in enkele NHG-Standaarden waaronder die over cardiovasculair risicomanagement. Recente berichten wijzen echter uit dat activiteiten in de tuin ook zo hun…

 • Auteurs zoeken

  Iedereen overkomt het wel eens; je weet nog dat je het ergens hebt gelezen, je weet nog wie het had geschreven, maar in welk blad ook alweer en wanneer? De oplossing lijkt eenvoudig, je zoekt de auteur op, bijvoorbeeld via PUBMED. Meestal vindt je dan het artikel dat je zocht, maar soms blijkt…

 • Verwijzing...

  Terwijl ik dit stukje zit te typen is het lekker warm, met een koel briesje. Uitstekend weer om een ritje op een van mijn stokpaardjes te maken. Mijn geboortedorp telde tijdens mijn jeugd zo’n zevenduizend inwoners, die door een speling van (ja van wat eigenlijk?) voor de helft katholiek…

 • Bloeddrukbehandeling door apotheker succesvol

  Slecht ingestelde hypertensiepatiënten kunnen door de apotheker via e-mail uitstekend worden behandeld. Dat is de conclusie van een mooie RCT die onlangs in de JAMA verscheen. Amerikaanse onderzoekers randomiseerden 778 geschikte patiënten die onvoldoende gereguleerd waren in 3 armen: 1) usual…

 • Worstelen met zelfbeschikking

  De zelfgekozen dood van Hugo Claus heeft in België de discussie over de grenzen van de euthanasiewetgeving opnieuw doen oplaaien, maar in Nederland blijft het betrekkelijk stil. Waarschijnlijk omdat Claus’ zelfgekozen dood binnen de Nederlandse wet mogelijk is. Dit boekje van Ton Vink kan de…

 • Bijwerkingen

  In het verleden verschenen meerdere publicaties over de nadelige werking van een geneesmiddel (ADR, adverse drug reaction) als oorzaak voor een ziekenhuisopname. Getallen hierover varieerden tussen 2,4 en 6,4% van alle opnames (voor ouderen tussen 3,4 en 16,6%). Bijna alle onderzoeken hierover…

 • Dementie bij uw naasten

  Laat u zich niet door mij overtuigen of dit een goed boek is of niet. Mijn advies: lees het zelf. Ik begon er met een zekere tegenzin aan: weer een boek van beterweters, dacht ik. Waren het vroeger artsen die zich opwierpen als woordvoerder van hun patiënten, in dit boek worden literaire…

 • Handel in levende waar?

  Het aantal beschikbare organen voor transplantatie blijft achter bij de vraag en al jaren broedt men op strategieën om dit te verbeteren. De Nederlandse overheid studeert momenteel op een Masterplan Orgaandonatie. Onvermijdelijk rijst vroeg of laat de vraag of het beschikbaar stellen van geld…

Wetenschap

 • ‘Het klopt heel aardig!’

  De diagnostiek van astma en COPD is erg complex. Een goede uitvoering van longfunctieonderzoek is moeilijk en tijdrovend en past niet altijd in de praktijkvoering van de huisarts. De interpretatie van longfunctieonderzoek is ingewikkeld; om de juiste diagnose te stellen moeten…

 • Continue diepe sedatie bij patiënten in de laatste levensfase

  Continue diepe sedatie voorafgaand aan het overlijden wordt soms toegepast bij patiënten die ernstig lijden. In Nederland is de frequentie van continue diepe sedatie tot aan het overlijden toegenomen van 5,6% van alle sterfgevallen in 2001 tot 7,1% in 2005. Richtlijnen adviseren het…

 • ‘Somberheid hoort níét bij het leven!’

  Gevraagd naar het waarom van haar keuze voor het onderwerp van haar onderzoek, glimlacht Els Licht: ‘Dat is geen romantisch verhaal. Tijdens mijn coschappen vroeg een internist of ik bij haar onderzoek wilde doen, maar het was me in de loop van mijn opleiding steeds duidelijker…

 • Diarree bij antibioticagebruik: een plaats voor probiotica?

  In de NHG-Standaard Acute diarree staat dat de effectiviteit van probiotica bij antibiotica-geassocieerde diarree onvoldoende aangetoond is, maar dat er geen reden is om het gebruik van probiotica af te raden bij patiënten die dat graag willen gebruiken. Dit onderzoek laat zien dat het…

 • Astmacontrole bij kinderen

  Hagmolen of ten Have beschrijft een onderzoek naar de mate van astmacontrole bij kinderen met astma in huisartsenpraktijken in Almere en de invloed van drie verschillende nascholingsstrategieën daarop. Haar belangrijkste conclusie is dat een deel van de kinderen met astma momenteel onderbehandeld…

 • Zorg beter voor kwetsbare oudjes

  In dit proefschrift worden de resultaten van de EASY care Study beschreven naar de meerwaarde van het verpleegkundig huisbezoek aan kwetsbare ouderen. Melis toont aan dat door deze nieuwe vorm van zorg het welzijn van de ouderen verbetert en hun zelfredzaamheid behouden blijft. Bovendien blijkt…

Praktijk

 • Vroegdiagnostiek van melanomen door huisarts en dermatoloog

  Vroegdiagnostiek is uitermate belangrijk omdat melanomen meer voorkomen en de prognose van vergevorderde melanomen nog steeds somber is. Vraag bij de anamnese naast de klachten naar het voorkomen van melanomen in de familie. Bekijk niet alleen de huidafwijking op kenmerken die op…

 • Een vertraagde presentatie

  Het compartimentsyndroom of logesyndroom is voor de meeste artsen geen onbekende diagnose. Het roept een beeld op van nare onderbeenfracturen, patiënten in ziekenhuisbedden met externe fixateurs en grote, gapende wonden van enkel tot knie die zijn ontstaan na chirurgisch ingrijpen om het been…

 • Hoofdluis / Pediculosis capitis

  Infectie met hoofdluis komt wereldwijd veel voor, met name onder schoolkinderen. Veel scholen voeren een (secundair) preventief beleid waarbij ‘luizenouders’ de kinderen op de aanwezigheid van luizen controleren. In de meeste gevallen wordt een infectie met luizen niet als klacht bij de…

Richtlijn

 • NHG-Farmacotherapeutische richtlijn Nachtelijke spierkrampen in de benen

  Nachtelijke spierkrampen zijn plotseling optredende, pijnlijke, onwillekeurige, doorgaans in de kuitspier gelokaliseerde contracties die ’s nachts optreden en de slaap verstoren. De krampen kunnen seconden tot zelfs minuten aanhouden en aanvalsgewijs optreden. Soms treden ze op in episodes van…

 • NHG-Farmacotherapeutische richtlijn Pruritus ani

  Voedingsmiddelen zijn vrijwel nooit de oorzaak van pruritus ani. Er is geen onderbouwing gevonden dat psychische oorzaken een rol zouden spelen bij pruritus ani. Het ’s nachts dragen van katoenen handschoenen om de vicieuze cirkel van jeuk en krabben te doorbreken, wordt niet meer…