Nieuws

Nieuwe hoop voor patiёnten met herseninfarct

Gepubliceerd
2 maart 2015

Nog maar twintig jaar geleden bestond de behandeling van patiënten met een herseninfarct vooral uit verzorging en kon de huisarts in verband met de ‘verkeerde bed problematiek’ slechts met veel moeite een ziekenhuisopname regelen. Met intraveneuze trombolyse en de stroke-units kunnen de late gevolgen van een herseninfarct inmiddels worden verminderd. Intraveneuze trombolyse is echter maar bij een beperkt deel van de patiënten effectief. Nieuw Nederlands onderzoek laat zien dat met intra-arteriële trombusverwijdering verdere winst is te behalen.

De onderzoekers includeerden 500 patiёnten met een proximale afsluiting in de voorste hersencirculatie die maximaal 6 uur daarvoor ontstaan was. Daarvan werden er 233 gerandomiseerd voor intra-arteriёle behandeling door een interventieradioloog en 267 voor usual care. Van de eerste groep werden 196 daadwerkelijk intra-arterieel behandeld, waarbij vrijwel steeds gebruikgemaakt werd van een retrievable stent waarmee men de trombus probeerde te verwijderen. Van alle gerandomiseerde patiënten was 89 % voorafgaand aan de randomisatie intraveneus behandeld met alteplase.

De primaire uitkomstmaat was functionele onafhankelijkheid blijkend uit een score op de modified Rankin scale van 0 tot 2. In de interventiegroep was 32,6 % na 3 maanden onafhankelijk van de hulp van anderen, in de controlegroep bedroeg dit percentage 19,1 %. Dit correspondeert met een absolute risicoreductie van 13,5 % (95 % BI 5,9 tot 21,2 %; NNT 7,5). Bij controle CT-angiografie na 24 uur hadden patiënten in de interventiegroep minder vaak een resterende intra-arteriёle occlusie (26,6 versus 67,1 %). Voorts was het gemiddeld infarctvolume bij controle met CT-scan in de interventiegroep 19 ml kleiner. Voornaamste bijwerking van de interventie was dat een symptomatisch herseninfarct vaker voorkwam in een ander stroomgebied van de hersenen bij de interventiegroep (5,6 versus 0,4 %).

Onder Nederlandse neurologen is inmiddels een discussie gaande of deze behandeling moet worden geїncorporeerd in de usual care. Of huisartsen hun verwijsbeleid moeten aanpassen is nog niet duidelijk.

Berkhemer OA, et al for the MR CLEAN investigators. A randomized trial of intraarterial treatment for acute ischemic stroke. N Engl J Med 2015;372:11-20.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen