Nieuws

Nieuwe sociale visite voor kwetsbare ouderen

Gepubliceerd
7 januari 2013
In het verleden legden huisartsen so­ciale visites af bij bepaalde ouderen om ze – onder het mom van bloeddruk meten – in de gaten te houden. Hoewel de meerwaarde van deze bezoeken nooit is aangetoond, meenden huisartsen hier goed aan te doen omdat het ’kwetsbare’ ouderen betrof: ouderen met een groter risico op problemen. Inmiddels staan kwetsbare ouderen volop in de belangstelling en bestaan er allerlei nieuwe initiatieven om deze groep ouderen in kaart te brengen en de zorg voor hen te verbeteren. Onderzoekers van VUMC vergeleken vijf verschillende instrumenten. PRISMA-7 is het meest effectief.
De vijf instrumenten waren: klinische beoordeling door de huisarts, polyfarmacie (≥ 5 medicijnen), de Groningen Frailty Indicator (GFI), de PRISMA-7 (lijst met 7 vragen), en zelfbeoordeling door de oudere zelf. De Frieds kwetsbaarheidcriteria en het oordeel van een expertpanel dienden als gouden standaard. De onderzoekers namen de verschillende instrumenten af bij 102 mensen van 65 jaar en ouder. Zij berekenden van de 5 instrumenten de Area Under the Curve (AUC). In oplopende volgorde waren de resultaten: polyfarmacie (AUC 0,66), zelfbeoordeelde gezondheid (0,72), GFI (0,73), beoordeling door de huisarts (0,75) en PRISMA-7 (0,82). PRISMA-7 is volgens dit onderzoek het meest adequaat om kwetsbare ouderen te identificeren.
Moeten we nu allemaal dit vragenlijstje gaan gebruiken? Volgens mij kom je daar niet mee uit. Polyfarmacie is in veel gevallen een belangrijke indicator dat er wat aan de hand kan zijn, hoewel dit instrument in dit onderzoek lager scoort. Het oordeel van de huisarts heeft de op één na hoogste score. Bij het in kaart brengen van kwetsbare ouderen kunnen lijstjes helpen, maar net als vroeger blijft het oordeel van de huisarts een belangrijke factor en andere methoden kunnen ook een bijdrage leveren. Het uiteindelijke doel is immers dat u samen met de kwetsbare oudere kijkt hoe u het functioneren, de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven kan verbeteren of zo goed mogelijk kan behouden.
Just Eekhof

Literatuur

  • 1.Hoogendijk EO, et al. The identification of frail older adults in primary care: comparing the accuracy of five simple instruments. Age Ageing 2012 Oct 28. [Epub ahead of print]

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen