Alle nummers
Archief tijdschrift

2013, nummer 1

Jaargang
56

Nieuws

 • Eigen risico

  Een paar jaar geleden ging ik op advies van mijn tandarts naar de mondhygiëniste. Maanden later kreeg ik de rekening thuis. Ik was onaangenaam verrast door de hoogte van het bedrag. Een deel van de kosten was veroorzaakt door de adviezen over ‘de tandhygiëne’. De mondhygiëniste had tijdens het…

 • Muziek helpt bij kanker

  Context Luisteren naar muziek kan het psychisch welbevinden beïnvloeden, ook bij mensen met kanker. Er zijn twee soorten muziekinterventies: passief luisteren naar een opname of muziektherapie door een professional die in een therapeutisch proces gebruikmaakt van individuele muziekervaringen. …

 • Veranderen

  Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2013 namens alle medewerkers van H&W. Er ligt weer een jaar vol uitdagingen voor ons, wat gaan we daarmee doen? Van onze kant hopen we in ieder geval een leesbaar tijdschrift af te leveren met interessante en bruikbare artikelen, nu nog voornamelijk in…

 • Vijfjaarsoverleving en screenen

  Burgemeester Rudy Giuliani was blij dat hij prostaatkanker kreeg. Althans, hij was blij dat hij het in de Verenigde Staten kreeg. ‘Mijn overlevingskans in de Verenigde Staten?’ vroeg hij retorisch in een radiospotje in 2007, ‘82 procent. Mijn overlevingskans in Engeland: 44 procent.’ Die…

 • Pepermuntolie bij het prikkelbaredarmsyndroom

  Vraagstelling De medicamenteuze behandeling bij het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) is beperkt en vooral gericht op symptoombestrijding. De recent verschenen NHG-Standaard Prikkelbaredarmsyndroom adviseert met name bulkvormers (psylliumvezels) en spasmolytica (doorgaans mebeverine). Echter, juist…

 • Externe druk bij start palliatieve sedatie

  Bij het starten van continue palliatieve sedatie kan externe druk van bijvoorbeeld de patiënt of familie een rol spelen. Groningse onderzoekers keken welke patiënt- en huisartskarakteristieken hierbij meespelen. De onderzoekers…

 • Vlot boekje over dementie

  zeer matig • matig • • redelijk • • • goed • • • • uitstekend • • • • • Doelgroep Familie, vrienden en verzorgers van mensen die…

 • Hoge leeftijd nauwelijks geassocieerd met meer doktersbezoek

  Op hoge leeftijd zijn er meer kosten voor de gezondheidszorg, omdat ouderdom nu eenmaal komt met gebreken. Toch heb je als huisarts fitte bejaarden in de praktijk waar je nauwelijks omkijken naar hebt. Tot nu toe was weinig bekend over de werkdruk die de…

 • Een astma/COPD-dienst voor de eerste lijn

  De diagnostiek van astma en COPD is complex. Zou een astma/COPD-dienst soulaas kunnen bieden voor de huisarts? Annelies Lucas bespreekt in haar proefschrift op grondige wijze of een astma/COPD-dienst betrouwbare en valide ondersteuning aan de huisarts kan bieden bij het stellen van de…

 • Patiënten uit de hel

  Terwijl de meeste contacten met patiënten plezierig verlopen, heeft iedere huisarts er ook wel een aantal met wie de omgang problematischer is en die hij, als hij diep in zijn hart zou kijken, het liefst achter het behang zou plakken. Een liefdevolle en…

 • RCT’s in de huisartsenpraktijk

  Enkele decennia geleden was ik betrokken bij een artikelenserie in Huisarts en Wetenschap over de verschillende vormen van effectiviteitsonderzoek in de huisartsenpraktijk. Randomised controlled trials (RCT’s) in de huisartsenpraktijk waren toen nog zeer schaars, en dankzij het onderzoek van…

 • U heeft 1 nieuw bericht: uw HbA1c

  De hoeveelheid testuitslagen blijft groeien, vooral door routinemetingen bij chronische aandoeningen. Het kost dagelijks veel tijd om alle uitslagen te bekijken en ook nog te koppelen aan de juiste episode. Zou het niet effi­ciënt zijn om de uitslag daarna…

 • Kwetsbare ouderen over het huisbezoek

  De bulk van het onderzoek naar huisbezoeken gaat over uitkomstmaten als functionaliteit of uitstel van ziekenhuisopname; de resultaten ervan zijn tegenstrijdig. Van Kempen et al. bevroegen elf kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers over hoe zij zelf tegen…

 • Een heel gezin gepromoveerd!

  Bij het gesprek is ook de allerjongste telg van de familie present: Helspers zoon, acht maanden oud, zit goedgehumeurd en geïnteresseerd in zijn kinderstoeltje aan tafel mee te luisteren als een promovendus in de dop. Is een wetenschappelijke interesse min of meer…

 • Nieuwe sociale visite voor kwetsbare ouderen

  In het verleden legden huisartsen so­ciale visites af bij bepaalde ouderen om ze – onder het mom van bloeddruk meten – in de gaten te houden. Hoewel de meerwaarde van deze bezoeken nooit is aangetoond, meenden huisartsen hier goed aan te doen omdat het …

 • Motiverende gespreksvoering bij leefstijladviezen

  De beschreven resultaten zijn gebaseerd op een eigen analyse van vragenlijst- en observatiegegevens verzameld in het kader van de NIVEL Databank Communicatie in de zorg. Contactpersoon: Sandra van Dulmen(s.vandulmen@nivel.nl). Voor het bespreken van de (ongezonde) leefstijl…

Wetenschap

 • Oncologie in de huisartsenpraktijk

  Men stelt de diagnose kanker steeds vaker en de overlevingskansen worden steeds hoger. Het aantal patiënten in een huisartsenpraktijk die in het verleden een behandeling voor kanker hebben gehad zal hierdoor aanzienlijk gaan toenemen Het…

 • Otitis externa na cerumenlavage

  Pseudomonas aeruginosa is vaak de verwekker van otitis externa. Huisartsen diagnosticeren jaarlijks bij veertien van de duizend patiënten een otitis externa. Er blijkt kruisbesmetting plaats te vinden van instrumentarium naar patiënt en…

 • Infectiepreventie blijft hoofdzaak

  Wijshake et al. beschrijven een overdracht van Pseudomonas aeruginosa na cerumenlavage van een waarschijnlijk onvoldoende gereinigde oorspuit naar een patiënt. Bij dit nuttige onderzoek zijn enkele kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste, hoe groot is de kans dat een patiënt een…

 • Het laatste jaar van patiënten met hartfalen

  Het ziektebeloop bij hartfalen is grillig en gaat gepaard met exacerbaties. Plotse hartdood en progressief hartfalen zijn belangrijke doodsoorzaken. …

 • Hepatitis C – opsporing verzocht

  Een hepatitis-C-infectie blijft meestal langdurig symptoomloos, maar kan levensbedreigend zijn. De diagnose kan niet worden gesteld op basis van symptomen maar moet gebeuren aan de hand van…

Praktijk

 • De opbouw van een onderzoeksartikel

  Het is niet eenvoudig ontwikkelingen bij te houden. Het lezen van onderzoeksartikelen is voor velen een uitdaging. In deze bijdrage laten we zien hoe een onderzoeksartikel is opgebouwd. Elk onderzoeksverslag is een verantwoording van de…

 • Kennistoets: vragen

  Mevrouw Riemersma, 62 jaar, komt bij haar huisarts. Ze hoest sinds twee weken, ze heeft hoofdpijn en sinds twee dagen koorts. Drie weken geleden was ze op vakantie in Zuid-Limburg. Ze is bezorgd, omdat ze van de campingeigenaar hoorde dat daar Q-koorts heerst. Ze heeft geen…

 • Pijn in de benen bij kinderen

  Pijn in de benen bij kinderen is een veelvoorkomende klacht. Het recidiverende en soms heftige karakter van de pijn – kinderen kunnen er ’s nachts huilend wakker van worden - kan bij ouders tot ongerustheid leiden. Aan de huisarts wordt vaak de vraag gesteld of…

 • Spataderen

  Op het spreekuur komen geregeld patiënten met klachten over (mogelijke) spataderen aan de benen. Zij vinden de afwijkingen aan de benen lelijk of schrijven klachten van de benen aan spataderen toe. Er is vaak geen medische reden om spataderen te behandelen maar…

 • Onverklaarde klachten

  Dokters zijn elke dag druk met het verklaren van klachten. Dat veel klachten vanzelf overgaan, dat weten mensen heus wel. Of ze gaan niet over, maar horen er een beetje bij. ‘Och, dat heeft iedereen weleens, zo’n pijn,’ wordt dan gezegd. Of ‘Je loopt het eruit, die pijn. Het slijt.’ Maar dan nog…

 • Hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC)

  Peritonitis carcinomatosa komt relatief vaak voor bij patiënten met een colorectaal carcinoom. Bij intraperitoneale uitzaaiingen werkt systemische chemotherapie onvoldoende. …

 • Kennistoets: antwoorden

  1. Onjuist / 2. Onjuist Q-koorts is een infectieziekte die van dieren op mensen kan overgaan (zoönose). In Nederland zijn vooral besmette melkgeiten en melkschapen de infectiebron voor mensen. De bacterie die Q-koorts veroorzaakt is Coxiella burneti . Q-koorts is niet van mens op mens…