Nieuws

Nieuwigheden

Gepubliceerd
11 januari 2011

In de eerste plaats een goed nieuwjaar toegewenst. We hopen dat u de donkere dagen weer prettig en een beetje klimaatneutraal bent doorgekomen. Mogelijk zijn zelfs de schaatsen uit de kast gehaald, maar daarover was bij het schrijven van dit stukje nog niets bekend. Wel is zeker dat in 2011 grote veranderingen voor de deur staan.

Nieuwe series

In de loop van het jaar komt het NHG met een standpunt over generalistische zorg. Het leek de redactie een aardig idee om een aantal bekende en iets minder bekende Nederlanders – al dan niet afkomstig uit de gezondheidszorg en al dan niet arts of patiënt – daarover hun mening te vragen. In deze H&W treft u de eerste bijdrage aan, geschreven door Louise Gunning, voorzitter van de Gezondheidsraad. In H&W 4 beginnen vier nieuwe series. In de aanloop naar het NHG-Congres publiceren we een serie nascholingsartikelen over ontwikkelingen in de oncologie. Iedere huisarts heeft patiënten in zijn praktijk die met de besproken behandelingen worden geconfronteerd. Uit onderzoek is echter gebleken dat patiënten met kanker de inbreng van hun huisarts in deze fase van de behandeling node missen en wij vinden dan ook dat huisartsen hierover beter geïnformeerd moeten zijn. Een pittig onderwerp, met elementen uit de biochemie, moleculaire biologie en genetica, maar H&W dicht de kloof. De drie andere nieuwe series zijn toegankelijker: genante kwalen, spoedzorg op de huisartsenpost en communicatie met patiënten. Daarnaast vervangt de nieuwe rubriek CATS de oude rubriek POEM.

Nieuwe column

Verder staat in dit nummer de eerste column van Anne Hermans. NRC-lezers weten dat Anne basisarts werd en dat ze haar carrière voortzet als huisarts. Anne schrijft dit jaar een column over de opleiding in H&W. We denken dat haar verhalen voor veel aios herkenbaar zijn en verwachten dat ze praktizerende collega’s een leuke inkijk in de huisartsopleiding bieden.

Nieuwe vormen

De grootste verandering in 2011 is de nieuwe vormgeving, waarbij drie doelstellingen van belang zijn: we willen H&W graag indexeren (met opname in PubMed en op termijn een impactfactor), het lezen van het blad accrediteren en de toegankelijkheid verder vergroten. De eerste stappen daartoe hebben we vorig jaar gezet met het sterk inkorten van dubbelpublicaties. We gaan verder op de ingeslagen weg en daarbij is een grotere rol weggelegd voor onze website.

Afscheid

Dan rest mij nog om afscheid te nemen. Ik start het nieuwe jaar als hoogleraar Huisartsgeneeskunde in het AMC. Drie jaar lang heb ik H&W met veel plezier mede vorm gegeven, gesteund door een loyale en deskundige redactie en ondersteund door een fantastische staf. Ik stop er mee; maar zie om in voldoening. Er is weinig leuker dan het maken van een tijdschrift. Mijn eerste redactioneel ging over u, lezer, en in mijn laatste wil ik u bedanken. U hebt ons gelezen, gemaakt en bekritiseerd – en daar doen we het voor.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen