Richtlijn

Nieuwsgierig naar de huisartsgeneeskunde van de toekomst?

Gepubliceerd
6 juli 2017
De huisartsgeneeskunde heeft de afgelopen 25 jaar aantoonbaar aan kwaliteit gewonnen door de publicatie en implementatie van NHG-Standaarden. Met die NHG-Standaarden deed evidence based medicine haar intrede in de huisartsenpraktijk. Daarbij is het bijzonder om vast te stellen dat de evidence vaak afkomstig is uit onderzoek dat in Nederlandse huisartsenpraktijken is uitgevoerd en daarom ook heel goed toepasbaar is in onze praktijk.
Veel huisartsen hebben aan dergelijk onderzoek meegewerkt. Dat past in de NHG-LHV-toekomstvisie voor de huisartsenzorg tot 2022, ‘Modernisering naar menselijke maat’. Daarin staat dat de beroepsgroep de verantwoordelijkheid neemt voor de continuïteit en ontwikkeling van het vakgebied doordat elke huisartsenpraktijk structureel meewerkt aan onderwijs, onderzoek of innovatie. Wat onderwijs betreft hebben huisartsen meestal wel een goed idee van de huisartsopleiding, iedereen heeft er mee te maken (gehad). Maar welk onderzoek er allemaal plaatsvindt binnen de acht universitaire huisartsafdelingen? Geen idee!
Wij denken dat het goed is dat Nederlandse huisartsen wél enig zicht hebben op het onderzoek dat in de Nederlandse eerste lijn plaatsvindt. Niet om zelf wetenschapper te worden, maar wel om vanuit een ‘academische nieuwsgierigheid’ enig zicht te krijgen op de ontwikkeling van het eigen vakgebied, om te zien waar de kennislacunes liggen en wat relevant is voor mogelijke verbeteringen in de zorg. Om er zo achter te komen welke nieuwe informatie wellicht in nieuwe standaarden zal worden opgenomen.
De 25 samenvattingen op de volgende pagina’s geven u een idee van onderzoeken die op dit moment plaatsvinden. Het overzicht wordt nog completer als u naar de lijst van overige titels kijkt. Over al deze onderwerpen zijn voordrachten gehouden tijdens de jaarlijkse NHG-Wetenschapsdag, die op 2 juni in Zeist plaatsvond. Veel huisarts-onderzoekers waren aanwezig, naast klinisch epidemiologen en geïnteresseerde huisartsen en aios. Het thema was dit jaar ‘Beyond evidence based practice’. Goede huisartsgeneeskundige zorg vraagt meer dan alleen evidence. Hoe gaan we daar op een verantwoorde manier mee om? Hoe zorgen we ervoor dat onderzoek relevant is voor de (opleidings)huisartsenpraktijk? Hoe leiden resultaten van onderzoek daadwerkelijk tot aanpassingen in de praktijk? Evidence based handelen in de praktijk, voor de patiënt en samen met de patiënt, hoe doe je dat? Want evidence based medicine toepassen betekent het afwegen van de evidence, de klinische expertise van de huisarts, en de wensen en voorkeuren van de patiënt.
Wij denken dat die vragen voor iedere, per slot van rekening academisch geschoolde, huisarts van belang zijn. In de openingssessie gaven historicus Timo Bolt (gepromoveerd op de geschiedenis en ontwikkeling van evidence based medicine) en de Engelse huisarts Iona Heath (oud-president van het Royal College of General Practitioners) hun visie op het thema van de dag. Ook was er een workshop over de spanning tussen evidence en wat de patiënt wil of eist. En in een andere workshop konden deelnemers meedenken over de nationale onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde.
Huisartsgeneeskunde heeft geen toekomst zonder onderzoek naar wat de beste zorg is. Huisartsgeneeskunde heeft geen toekomst zonder wetenschap. Daarom leest u ook Huisarts & Wetenschap! Wij hopen u geïnspireerd te hebben mee te kijken naar en mee te denken over de lopende onderzoeken.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen