Nieuws

Nog te vroeg voor een DNA-paspoort

Gepubliceerd
21 februari 2024
Genetisch testen bij risicogeneesmiddelen leidt tot een lagere incidentie van ernstige bijwerkingen bij eerste- en tweedelijns patiënten. Dit blijkt uit een gerandomiseerd open-label cross-over onderzoek dat is uitgevoerd in 7 landen, waaronder Nederland. Dit toont echter nog niet aan dat screenend farmacogenetisch testen klinisch relevant is.