Nieuws

NPH-insuline nog steeds goed

Gepubliceerd
23 november 2018
Ook de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 blijft de voorkeur geven aan NPH-insuline boven langwerkende insulineanalogen zoals insuline glargine, voornamelijk omdat de analogen twee keer zo duur zijn. Klinisch relevante voordelen, zoals minder ernstige hypoglykemieën die extra uitgaven zouden kunnen rechtvaardigen, acht de standaard onvoldoende aangetoond. In de praktijk blijken veel diabetespatiënten te worden ingesteld op insulineanalogen. Recent onderzoek dat de voorkeur van de NHG-Standaard voor NPH-insuline opnieuw onderbouwt, laat zien dat dat onterecht is.
0 reacties

In het onderzoek werden gegevens gebruikt van nieuwe gebruikers van insuline die waren verzekerd bij het Amerikaanse Kaiser Permanente. De onderzoekers gingen na in hoeverre dit gebruik leidde tot bezoeken aan de spoedeisende hulp of ziekenhuisopname in verband met hypoglykemie. Ze identificeerden ruim 25.000 nieuwe insulinegebruikers van gemiddeld 60 jaar oud. Van de 1928 patiënten die startten met insuline glargine of insuline detemir gingen er 39 met hypoglykemie naar de spoedeisende hulp of voor opname naar het ziekenhuis (11,9 per 1000 patiëntjaren). Van de 23.561 gebruikers van NPH-insuline waren dat er 354 (8,8 per 1000 patiëntjaren). Het verschil tussen beide groepen bedroeg daarmee 3,1 per 1000 patiëntjaren (95%-BI -1,5 tot 7,7; p = 0,07). Ook op het secundaire eindpunt van de bereikte HbA1c-waarde blijken de insulineanalogen geen voordeel te hebben. Een jaar na de start van het insulinegebruik was de HbA1c-waarde bij de gebruikers van analogen gedaald van 9,4% naar 8,2% en bij de gebruikers van NPH-insuline van 9,4% naar 7,9% (p < 0,05).

Al met al blijkt het gebruik van insulineanalogen niet geassocieerd met minder ernstige hypoglykemieën of verbetering van de glucoseregulatie. Er is alle reden om het voorschrijven van het aloude NPH-insuline weer met kracht ter hand te nemen.

Literatuur

  • Lipska KJ, et al. Association of initiation of basal insulin analogs vs neutral protamine hagedorn insulin with hypoglycemia-related emergency department visits or hospital admissions and with glycemic control in patients with type 2 diabetes. JAMA 2018;320:53-62.
  • Crowley MJ, et al. Revisiting NPH insulin for type 2 diabetes: is a step back the path forward? JAMA 2018;320:38-9.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen