Nieuws

Langwerkende insulineanalogen en borstkanker

Gepubliceerd
22 november 2017

In 2009 publiceerde het NHG een bericht over het mogelijke verband tussen het gebruik van insuline glargine en kanker. De conclusie luidde indertijd dat het verband vanwege tegenstrijdige onderzoeksgegevens onvoldoende bewezen was, maar ook niet uitgesloten kon worden, in verband waarmee gewezen wordt op de voorkeur voor het oude vertrouwde NPH-insuline in de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2. Onlangs verscheen een nieuw onderzoek waarin de kans op borstkanker van gebruiksters van insuline glargine en insuline detemir werd vergeleken met die van gebruiksters van NPH-insuline. Er lijkt een verband te zijn tussen het langdurig gebruik van de insuline glargineen borstkanker.

De onderzoekspopulatie bestond uit een cohort van vrouwen met diabetes mellitus van 40 jaar of ouder die tussen 2002 en 2012 insuline gebruikten. Van deze vrouwen gebruikten er 9575 insuline glargine, 3271 insuline detemir en 9549 NPH-insuline. Er waren 321 vrouwen die borstkanker kregen. Vergeleken met NPH-insuline hinghet gebruik van insuline glarginesamen met een toegenomen kans op borstkanker (hazard ratio 1,44; 95%-BI 1,11 tot 1,85). De kans op borstkanker was vooral verhoogd na meer dan vijf jaar gebruik (hazard ratio 2,23; 95%-BI 1,32 tot 3,77) en na meer dan dertig recepten (hazard ratio 2,29; 95%-BI 1,26 tot 4,16). De kans op borstkanker bij gebruik van insuline detemir was niet significant verhoogd (hazard ratio 1,17; 95-% BI 0,77 tot 1,77), hetgeen te maken kan hebben het geringere aantal vrouwen dat dit middel gebruikte.

De onderzoekers stellen dat hun bevindingen eerst nadere evaluatie behoeven door commissies die gaan over de registratie van geneesmiddelen, alvorens ze vertaald kunnen worden naar adviezen voor de praktijk. Het advies in de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 om te kiezen voor NPH-insuline, wordt in de praktijk slecht opgevolgd. Wordt het tijd voor een kentering?

NHG. NHG-Standpunt Mogelijke associatie insuline glargine en kanker.

Wu JW, et al. Long-term use of long-acting insulin analogs and breast cancer incidence in womenwith type 2 diabetes. J Clin Oncol 2017;35:3647-53.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen