Nieuws

NSAID’s moeten op recept

Gepubliceerd
1 oktober 2014
NSAID’s worden regelmatig gebruikt door patiënten die ook acetylsalicylzuur (ASA) innemen in het kader van secundaire preventie van hart- en vaatziekte. Meek et al. onderzochten de mogelijke interactie tussen NSAID’s en het remmende effect van ASA op de aggregatie van trombocyten. Met name voor ibuprofen en naproxine vonden zij een onderdrukking van dit effect. Enterocoxib en meloxicam daarentegen hadden geen effect op de remming van trombocytenaggregatie, geïnduceerd door ASA.
De COX-1-receptor is het aangrijpingspunt voor remming van de samenklontering van trombocyten. Pijnbestrijding gebeurt via blokkering van de COX-2-receptor. De COX-1-receptor kan zowel door ASA als door non-selectieve NSAID’s, die op COX-1 én COX-2 aangrijpen, geblokkeerd worden. Is de COX-1 receptor inmiddels bezet door een NSAID, dan kan ASA zich niet meer hechten en zal bij de volgende leverpassage worden omgezet in inactieve metabolieten. Omdat de binding met een NSAID niet sterk genoeg is, zal de COX-1-receptor na enige tijd weer vrijkomen en kunnen de trombocyten coaguleren. Dit effect is het grootst wanneer een niet-selectief NSAID 2 uur voor ASA is ingenomen.
Meek et al. deden een geblindeerd, placebogecontroleerd cross-overonderzoek bij 30 gezonde proefpersonen en konden deze specifieke interactie op de COX-1-receptor bevestigen. Jammer genoeg hebben de onderzoekers niet gekeken of hun bevindingen ook opgaan voor het in Nederland veel voorgeschreven Diclofenac. Andere onderzoeken laten in elk geval geen interactie zien.
Het afgewogen voorschrijven van NSAID’s wordt zo wel complex. Behalve met interactie moeten we ook rekening houden met een (on)gunstig effect op het cardiovasculair risico en de gastro-intestinale bijwerkingen van NSAID’s. Al met al een hele afweging voor een voorschrijvend huisarts en een haast onmogelijke taak voor onwetende patiënten die deze middelen nog steeds zonder recept in bezit kunnen krijgen.
Bèr Pleumeekers

Literatuur

  • 1.Meek IL, et al. Interference of NSAIDs with the thrombocyte inhibitory effect of aspirin: A placebo-controlled, ex vivo, serial placebo-controlled serial crossover study. Eur J Clin Pharmacol 2013; 69:365-71.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen