Nieuws

Obductie overbodig?

Gepubliceerd
3 mei 2012
Obductie stuit bij veel mensen op weerstand. Een goed alternatief zou ‘obductie’ door middel van beeldvormend onderzoek zijn, maar hoe betrouwbaar kun je hiermee de doodsoorzaak vaststellen?
Om deze vraag te beantwoorden is in Engeland onderzocht of de doodsoorzaak net zo nauwkeurig vastgesteld kan worden met een MRI- of CT-scan, als met obductie. Hiervoor werd van de lichamen van 182 overledenen een MRI-scan en een CT-scan gemaakt, waarna er een obductie volgde. De doodsoorzaak werd met behulp van de 3 methoden door onafhankelijke beoordelaars vastgesteld en vervolgens werden de resultaten met elkaar vergeleken. Hier kwam uit naar voren dat in 32% (CT-scan) tot 43% (MRI-scan) van de gevallen de doodsoorzaak niet overeenkwam met de uitkomst van de obductie. Zelfs als de radioloog zeker was van zijn zaak, werd er bij obductie in 16% (CT-scan) tot 21% (MRI-scan) van de gevallen een andere doodsoorzaak gevonden. Bovendien waren radiologen het in een kwart van de gevallen niet eens over de doodsoorzaak op basis van dezelfde CT- of MRI-scan. Vooral overlijden door een longembolie, longontsteking, of infarcering van de darmen werd bij beeldvormend onderzoek vaak niet herkend.
Al met al lijkt een CT-scan betrouwbaarder dan een MRI-scan om de doodsoorzaak vast te stellen, maar zijn ze beide een stuk minder nauwkeurig dan obductie. Aangezien het er nu juist om gaat om de doodsoorzaak zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen, lijkt er vooralsnog geen plaats voor beeldvormend onderzoek als alternatief voor obductie. (Jasper Schellingerhout)

Literatuur

  • 1.Roberts IS, et al. Post-mortem imaging as an alternative to autopsy in the diagnosis of adult deaths: a validation study. Lancet 2012;379:136-42.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen