Alle nummers
Archief tijdschrift

2012, nummer 5

Jaargang
55

Nieuws

 • Pijnverlichting bij botmetastasen

  Botmetastasen komen vaak voor. Ze ontwikkelen zich bij 80% van de patiënten met solide tumoren (borst, long, prostaat, thyroïd, nieren, blaas). Metastasen in de wervelkolom, de proximale femur, het bekken, de ribben, het sternum, de proximale humerus en de schedel komen het meest voor. Ze…

 • Beperkt bewijs effectiviteit counseling

  Context Psychische en psychosociale problemen komen veel voor in de eerstelijnszorg. De klachten betreffen vaak somberheid, stress of spanning en kunnen het functioneren en de kwaliteit van leven behoorlijk aantasten. Counseling is een laagdrempelige psychologische interventie die vaak in de…

 • Fouten maken moet mogen

  Het adagium ‘primam non nocere’ van Hippocrates is een van de pijlers van de geneeskunde. Als je als arts iets doet bij een patiënt moet je de overtuiging hebben dat de patiënt daar baat bij heeft en de behandeling hem zeker niet schaadt. Patiënten zijn aan een arts overgeleverd en moeten erop…

 • Wie is mijn huisarts?

  Doelgroep Patiënten, studenten, paramedici, huisartsen (in opleiding, praktiserend, gepensioneerden). Inhoud Het boek heeft een prettige omvang en lay-out waardoor het makkelijk wegleest. De auteur, Stephen Feldman, heeft dit boek gebaseerd op een verzameling van interviews met 160 huisartsen…

 • Welke therapie bij (sub)acute nekpijn?

  Zeventig procent van de mensen heeft wel eens last van pijn in de nek. Langdurige nekpijn valt te behandelen, maar wat is de beste behandelkeuze? Bij een gerandomiseerd onderzoek naar de effectiviteit van manipulatie, medicatie of oefentherapie bij nekpijn, keken de onderzoekers naar de…

 • Kwalitatief onderzoek abstract gebracht

  Doelgroep Beginnende onderzoeker. Inhoud Dit boek is geschreven door ervaren kwalitatief onderzoekers, veelal betrokken bij het Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek KWALON . De tekst is deels afkomstig uit dit tijdschrift. Na een inleiding kent het boek drie delen: (1) metatheoretische…

 • Obductie overbodig?

  Obductie stuit bij veel mensen op weerstand. Een goed alternatief zou ‘obductie’ door middel van beeldvormend onderzoek zijn, maar hoe betrouwbaar kun je hiermee de doodsoorzaak vaststellen? Om deze vraag te beantwoorden is in Engeland onderzocht of de doodsoorzaak net zo nauwkeurig…

 • NHG-Standaard Angst

  In H&W 2012-2 stond de herziene NHG-Standaard Angst. Het valt mij op dat deze versie zeker een verbetering is, maar dat er ook twee zaken missen. Een stapsgewijze benadering behoeft toch naast een diagnostisch instrument zoals de 4DKL ook een instrument om te evalueren of de genomen stap…

 • Het speculum moet glijden

  Aanbrengen van lubrificerende gel op het speculum leidt tot minder pijn bij het gynaecologisch onderzoek. Amerikaanse onderzoekers vergeleken glijmiddel met het gebruik van water in een sympathiek gerandomiseerd onderzoek naar deze alledaagse handeling. Gebruikt u altijd glijmiddel bij het…

 • Reden om te blijven roken

  Een van de vele redenen die rokers aanvoeren om niet te stoppen is angst om in gewicht aan te komen. Die angst is gegrond en helaas is er weinig kruid tegen gewassen, zo blijkt uit een recente Cochrane-review. Het eerste jaar na stoppen neemt het gewicht van rokers gemiddeld 5 kg toe en ex…

 • Overgewicht onder chronisch zieken

  Volgens het RIVM heeft ruim de helft van de Nederlanders overgewicht. Van de Nederlandse mannen tussen de 30 en 70 jaar is 60% te zwaar. Bij de vrouwen in deze leeftijdsgroep is dat 44%. Bij 13% van deze mannen en 14% van deze vrouwen is sprake van ernstig overgewicht of obesitas, dat de kans…

 • Preventie van obesitas bij kinderen

  Obesitas bij kinderen kan leiden tot sociale, psychologische en gezondheidsproblemen en geeft een grote kans op obesitas als volwassene. De laatste jaren zien we een sterke toename van obesitas bij kinderen. Een recent literatuuroverzicht suggereert dat preventieve programma’s kunnen werken,…

 • ‘Voor incidentmelding is veiligheid nodig’

  Vorig jaar promoveerde Dorien Zwart op haar proefschrift Incident reporting in general practice. In een interview vertelt ze waarom het melden van incidenten in de huisartsenpraktijk zo belangrijk is en hoe je kunt zorgen voor voldoende veiligheid om dit te bereiken. Als het gaat om…

 • ADHD-medicatie risicofactor voor hart- en vaatziekten?

  Op het spreekuur zien we regelmatig mensen met ADHD van wie er steeds meer methylfenidaat-achtige medicatie gebruiken. Deze medicatie geeft een verhoging van de bloeddruk en de pols, maar vormt geen risicofactor voor hart- en vaatziekten. Amerikaanse onderzoekers verrichtten een…

 • Wisseling van de wacht

  Ik kom van oorsprong uit de Bollenstreek. Hoewel ik daar al in geen jaren ben geweest, gaat het bij mij in het voorjaar altijd weer kriebelen. Als ik de eerste auto’s zie rijden met een slinger van narcissen op de motorkap, zie ik ook mezelf weer staan als kleine jongen met tien van die slingers…

Wetenschap

 • Het melden van incidenten door huisartsen-in-opleiding

  Aios raken regelmatig betrokken bij fouten in de gezondheidszorg. Bij 76% van de aansprakelijkheidszaken in de Nederlandse spoedzorg waren aios betrokken. Uit buitenlands onderzoek blijk dat gebrek aan kennis en ervaring en een hoge werkdruk de kans op fouten vergroten. De…

 • Eerste ervaringen met COPD-ketenzorg

  Er is discussie over de organisatie van ketenzorg voor chronisch zieken in de vorm van zorggroepen, en over de indicatoren waaraan de uitkomsten kunnen worden afgemeten. Met ketenzorg bij diabetes mellitus is al veel ervaring opgedaan, maar voor COPD, astma en…

 • Ketenzorg: weet wat u meet

  Smeele et al. hebben een primeur met hun artikel over de ervaringen met COPD-ketenzorg. Gestandaardiseerde zorg en indicatoren bij COPD zijn controversieel en juist daarom is hun objectieve beschrijving, inclusief de ervaren knelpunten, zo interessant. Na implementatie van ketenzorg in een…

Praktijk

 • Boete op ongezond leven

  Meer zorgpremie betalen als je ongezond leeft. Dat vindt een flink deel van de Nederlandse dokters, zo bleek bij een enquête. Mensen die te veel eten, drinken, dik zijn, roken en stilzitten, die moeten worden gestraft volgens die dokters. Gezonden willen ongezonden straffen. Vermoedelijk vinden…

 • Aantonen en uitsluiten

  Huisartsen gebruiken vaak tests om tot een diagnose te komen. Helaas geeft vrijwel geen enkele test 100% zekerheid. Sommige tests zijn goed in het aantonen van een aandoening (zoals een nitriettest bij urineweginfecties), andere juist in het uitsluiten (zoals D-dimeer bij diepe veneuze…

 • Behandeling van gelokaliseerd prostaatcarcinoom

  Prostaatcarcinoom is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen, en de incidentie stijgt. Bij gelokaliseerd prostaatcarcinoom zijn radiotherapie (uitwendig dan wel inwendig via brachytherapie) en chirurgie gelijkwaardige behandelingsopties. Vanwege de bijwerkingen is men echter op…

 • Licht en migraine

  Algemene overgevoeligheid voor licht hoor je vaak van mensen met migraine. De hypergevoeligheid voor schel licht tijdens de migraineaanval is een vast kenmerk bij veel migrainemensen, maar niet bij allemaal. Licht als uitlokker voor een migraineaanval kan ook. Het lijkt erop dat bijzondere…

 • Kale plekken op het hoofd

  Een patiënt met kale plekken op het hoofd is vaak bang geheel kaal te worden. De huisarts wil dan weten: gaat het vanzelf over en kan ik volstaan met geruststelling of moet ik iets doen om erger te voorkomen? De kale plek wordt vaak veroorzaakt door alopecia areata, een aandoening waarbij…

 • Reukverlies

  Reukverlies komt vaker voor dan de meeste (huis)artsen denken. Daarnaast worden de gevolgen voor de patiënt vaak onderschat. De klacht is in de praktijk lastig te objectiveren: bij het vaststellen van reukstoornissen is de anamnese de belangrijkste informatiebron. Hoewel er enkele (kwalitatieve…

NHG richtlijn