Nieuws

Obesitas: chirurgie of dieet?

Gepubliceerd
5 maart 2014
Obesitas is geassocieerd met vele problemen, zoals diabetes mellitus type 2, cardiovasculaire aandoeningen, maligniteiten en artrose. Het kostenaspect is dus enorm, reden waarom er naarstig naar oplossingen wordt gezocht. Zo blijkt bariatrische chirurgie op diverse aspecten duidelijk effectiever dan een niet-chirurgische behandeling, al zijn de nodige complicaties te verwachten bij opereren.
Bij de gebruikelijke definitie van obesitas (een BMI > 30) lijdt 10-25% van de volwassenen in westerse landen aan deze kwaal. In de Verenigde Staten is dit zelfs 34%. Viktoria Gloy et al. vergeleken in een meta-analyse bariatrische chirurgie met overige behandelingen. Zij keken naar gewichtsverlies, cardiovasculaire risicofactoren, bijwerkingen en kwaliteit van leven. Kwalitatief waren 11 onderzoeken geschikt. Deze RCT’s waren onder andere afkomstig uit Australië, China, de Verenigde Staten en West-Europa. Ze moesten een follow-up hebben van ten minste 6 maanden. De maximale follow-up was 2 jaar.
Het gewichtsverlies bij bariatrische chirurgie was groter (26 kg; 95%-BI: 21 tot 31). Het maakte statistisch gezien niet uit welke chirurgische techniek toegepast werd. Bij obesitaspatiënten met DM2 bleek de chirurgische benadering veel effectiever om remissie van diabetes te verkrijgen. (RR 22,1; 95%-BI: 3,2 tot154,3). Ook de kwaliteit van leven was bij bariatrische chirurgie gunstiger. Verlaging van de bloeddruk was daarentegen gelijk bij chirurgische en niet-chirurgische behandeling. Volledige remissie van hypertensie werd bij geen van beide benaderingen bereikt. Na chirurgische behandeling was er bij 15% ijzergebrekanemie. Bij 8% was een tweede operatie noodzakelijk als gevolg van complicaties. Bij geen van beide behandelingen waren doden te betreuren.
Arie Knuistingh Neven

Literatuur

  • 1.Gloy VL, et al. Bariatric surgery versus non-surgical treatment for obesity: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2013;347:f5934.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen