Nieuws

Oefenboek psychiatrie

Gepubliceerd
10 maart 2005

In de psychiatrie is er een manier van denken, aanvoelen en interpreteren nodig waarbij je rekening houdt met onzekerheden. Dit oefenboek leert hoe je in die gevallen toch met gefundeerde uitspraken kan komen. Het boek is volgens de auteurs bedoeld als hersengymnastiek om beslissingen op het gebied van de psychiatrie te kunnen nemen. Systematisch en duidelijk beschrijven ze hoe psychiatrisch onderzoek dient te verlopen. De systematiek is ontleend aan de richtlijnen voor psychiatrisch onderzoek uit 2003 van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Er zit een losbladige inlegkaart in het boek die toont hoe men de gegevens uit diagnostisch onderzoek systematisch kan samenvatten. Deze kaart kan ook dienen als houvast in de diagnostiek bij eigen patiënten. Het boekje bevat 16 casusbeschrijvingen met uiteenlopende psychiatrische problematiek. Zo passeren bijvoorbeeld verschillende casussen over depressie de revue, maar het boek besteedt ook aandacht aan verschillende vormen van angst, schizofrenie, dementie en suïcide. Bij elke nieuwe casus geven de auteurs eerst een situatieschets en vervolgens stellen ze een aantal vragen die de lezer door de psychiatrische diagnostiek leiden. Daarbij stellen ze nogal wat kennisvragen; de daarbijbehorende theorie verwerken ze in de antwoorden. Vaak zijn er ook wat vragen en antwoorden over de behandeling bij de betreffende casus. Het boekje is geschreven voor co-assistenten en arts-assistenten psychiatrie. Volledig uitgevoerde psychiatrische diagnostiek is uitvoerig en omslachtig, en sluit voor de huisarts niet erg aan op de praktijk van alledag. De vragen die het boekje aan de hand van de casuïstiek stelt, zijn vaak theoretisch en vrij diepgaand. Waarschijnlijk lezen alleen heel specifiek in de psychiatrie geïnteresseerde huisartsen dit boekje met veel plezier uit. Voor een aantal van hen is het heel bruikbaar en leuk om kennis en vaardigheden op het gebied van psychiatrische diagnostiek en behandeling nog eens op een speelse manier op te frissen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen