Nieuws

Oncologie vergeleken

Gepubliceerd
10 februari 2006

Deze twee, kort na elkaar verschenen, boeken richten zich grofweg op hetzelfde lezerspubliek: de medicus of paramedicus (in spe), die zich in grote lijnen op de hoogte wil stellen van de huidige ontwikkelingen in de oncologie, zonder zich een weg te moeten banen door allerlei specialistische behandelprotocollen. Oncologie voor de algemene praktijk is een bewerking van het in 1992 verschenen Oncologie voor de medicus practicus. Er hebben een kleine 40 Nederlandse auteurs van verschillende disciplines aan meegewerkt. Oncologie is een Vlaams-Nederlandse coproductie, gesponsord door het Koningin Wilhelmina Fonds en de Vlaamse Liga tegen Kanker, waaraan ruim 100 auteurs meewerkten. Het belangrijkste onderscheid tussen beide boeken blijkt al uit de omvang: Oncologie voor de algemene praktijk wil beknopter van opzet zijn dan Oncologie. Oncologie bevat dan ook veel meer informatie. De indeling van beide boeken vertoont veel overeenkomsten: alle twee bevatten ze een algemeen deel, waarin onder meer etiologie, epidemiologie, fundamentele aspecten van kanker en algemene principes van behandeling aan de orde komen. Daarna volgt in beide boeken een specifiek deel, dat afzonderlijke tumoren met hun diagnostiek en behandeling bespreekt. Aan begeleiding, verpleging en palliatie besteedt Oncologie een uitgebreid derde deel, terwijl deze aspecten in veel korter bestek in het algemene deel van Oncologie voor de algemene praktijk aan de orde komen. Beide boeken besluiten elk hoofdstuk met een samenvatting en kernpunten. Oncologie voor de algemene praktijk bevat daarnaast nog een deel met oefencasuïstiek en leervragen. Oncologie voor de algemene praktijk is een handzaam boek met een aantrekkelijke, overzichtelijke vormgeving en erg toegankelijk taalgebruik. De illustraties zijn in zwart-wit. Oncologie is groter (A4-formaat) en oogt qua bladspiegel en taalgebruik wat meer als een traditioneel leerboek. Het bevat een aantal prachtige kleurenfoto’s. De prijs van beide boeken is ongeveer gelijk. Als huisarts schaf je een dergelijk boek vooral aan als naslagwerk of om te gebruiken bij de opleiding van een aios. Voor die doeleinden lijkt Oncologie me geschikter, omdat het meer informatie bevat. Marijse Koelewijn

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen