Nieuws

Ondervoede ouderen in de thuissituatie

Gepubliceerd
11 maart 2013
Ondervoeding ondermijnt de gezondheid. Door de katabole status leidt het ondermeer tot vertraagde wondgenezing, verminderde afweer- en immuunfunctie en toegenomen morbiditeit en mortaliteit. Van zieken- en verpleeghuizen is bekend dat één op de vier respectievelijk vijf patiënten ondervoed is. Over ouderen in de thuissituatie waren minder betrouwbare cijfers voorhanden.
Onderzoekers van de Vrije Universiteit hebben nu in kaart gebracht hoe vaak ondervoeding bij ouderen in de thuissituatie voorkomt. Zij namen bij 814 ouderen in verzorgingshuizen en 1878 thuiswonende ouderen de SNAQ 65+ af: een gevalideerde vragenlijst die ingaat op de eetlust, onbedoeld gewichtsverlies, omtrek van de bovenarm en spierkracht. Twaalf procent van de ouderen die thuis woonden bleek ondervoed, tegenover 35% van de ouderen in verzorgingshuizen. Met name in de thuissituatie nam de prevalentie van ondervoeding toe met de leeftijd, van 8% bij 65-69-jarigen tot 21% bij 85-plussers. Deze cijfers komen overeen met een retrospectieve set gegevens uit 1998/99, afkomstig van de Longitudinal Aging Study Amsterdam.
In de media gaat veel aandacht uit naar de negatieve gevolgen van obesitas. Dit onderzoek laat zien dat bij ouderen ook ondervoeding een veelvoorkomend gezondheidsprobleem is. In zieken- en verpleeghuizen is al meer aandacht voor het herkennen en voorkomen van ondervoeding. In de thuissituatie moet nog blijken hoe we ondervoeding het beste kunnen aanpakken.
Linda Bröker

Literatuur

  • 1.Schilp J, et al. High prevalence of undernutrition in Dutch community-dwelling older individuals. Nutrition 2012;28:1151-6.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen