Alle nummers
Archief tijdschrift

2013, nummer 3

Jaargang
56

Nieuws

 • La maladie imaginaire

  Veronderstelde ik eerder dat het streven het ziektebeeld chronische Lyme erkend te krijgen tot mislukking zou zijn gedoemd1, inmiddels is het de Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten zelfs gelukt de kwestie via de Tweede Kamer op de agenda van de Gezondheidsraad te krijgen…

 • Oefenen verbetert balans bij ouderen een beetje

  Context Een verminderde balans en achteruitgang in het lichamelijke functioneren leiden vaker tot vallen, wat kan resulteren in verminderde zelfredzaamheid. Preventie is dus van groot belang. Een goede balans en mobiliteit kunnen de kans op vallen verminderen. Klinische…

 • Ondervoede ouderen in de thuissituatie

  Ondervoeding ondermijnt de gezondheid. Door de katabole status leidt het ondermeer tot vertraagde wondgenezing, verminderde afweer- en immuunfunctie en toegenomen morbiditeit en mortaliteit. Van zieken- en verpleeghuizen is bekend dat één op de vier respectievelijk vijf…

 • Handboek cardiovasculair risicomanagement

  Doelgroep Medisch studenten, vasculair verpleegkundigen, praktijkondersteuner somatiek (in opleiding), huisartsen (in opleiding), medisch specialisten zoals internisten, cardiologen en neurologen. Inhoud Het boek is opgebouwd uit 6 delen, samen 23 hoofdstukken met 18…

 • Een ongebruikelijke bijtwond

  Regelmatig ziet de huisarts patiënten met een bijtwond, met name tijdens de dienst. De triagewijzer geeft aanwijzingen voor urgentie en beleid. Maar wat te doen wanneer de beet afkomstig is van een minder gebruikelijke diersoort? De Komodovaraan …

 • Wereldarts

  Dit boek bespreekt aan de hand van casuïstiek de invloed van etnische en culturele diversiteit op ziekte, ziektebeleving en zorg. Het boek is vooral bedoeld voor onderwijs en refereert aan de specifieke culturele competenties die artsen volgens het raamplan 2009 moeten bezitten. Het…

 • Kluisterbuis

  Een recent verschenen rapport van de Gezondheidsraad brengt de nadelige effecten in kaart van het werken aan een beeldscherm. Die effecten worden vooral gevonden op hand en polsen, schouders, en nek. Langer werken geeft meer kans op klachten. In Europa loopt Nederland voorop…

 • Dwarsdoorsnede door de oncologie

  Doelgroep Geïnteresseerden in de geschiedenis van de oncologie. Inhoud Dit fraai vormgegeven boek schetst in 53 hoofdstukken de ontwikkeling van de oncologie, van de Egyptische en Romeinse oudheid tot de huidige multidisciplinaire behandeltechnieken. Het staat stil bij…

 • Werkeloosheid als risicofactor voor hartinfarct

  In de recent herziene NHG-Standaard Acuut coronair syndroom wordt aandacht besteed aan de behandeling van acute myocardischemie en/of instabiele angina pectoris. Risicofactoren zijn onder andere roken, diabetes mellitus en een belaste familieanamnese. Het effect van sociale…

 • Spoed in Vlaanderen

  Doelgroep Huisartsen. Inhoud Dit Vlaamse zakboek voor de huisarts beschrijft in 23 hoofdstukken beknopt het beleid bij spoedeisende indicaties en symptomen. Na een hoofdstuk over algemene richtlijnen bij spoedgevallen volgen onder andere hoofdstukken met cardiale…

 • Hoger risico op heupfractuur door antihypertensiva?

  In oktober 2012 verscheen de nieuwe NHG-Standaard Fractuurpreventie. De standaard geeft handvatten om onder andere het risico op een nieuwe fractuur bij patiënten boven de 50 jaar te verminderen. Een aantal factoren verhoogt het risico op vallen, zoals gewrichtsklachten,…

 • ‘Screening op depressie is niet zinvol’

  Vorig jaar zomer promoveerde Karin Wittkampf op haar proefschrift Suffering in silence. Studies about screening for major depressive disorder in primary care . In een interview vertelt ze over haar bevindingen die van belang zijn voor het dagelijks werk van de huisarts. …

 • Een nieuwe lente

  In het jaar 2000 begon ik met de opleiding geneeskunde. Binnenkort, over twee weken om precies te zijn, ben ik niet meer in opleiding. Dat voelt bevrijdend en beangstigend tegelijk. Bevrijdend omdat ik na dertien jaar genoeg ben beoordeeld, voldoende leerdoelen heb geformuleerd en…

 • Medicamenteus beleid bij mannen met mictieklachten

  In de herziene NHG-Standaard Mictieklachten bij mannen staan adviezen voor jongere (18 tot 50 jaar) en oudere mannen en zijn de medicamenteuze adviezen aangescherpt. Alfablokkers hebben de voorkeur, ondanks het beperkte effect van deze middelen ten opzichte van een placebobehandeling. Het…

 • Een beetje kennis

  Een beetje kennis is een gevaarlijk goedje – zeker voor mensen die beroepshalve kennis moeten overdragen, zoals leraren, journalisten en huisartsen. Niet alleen hebben zij er aardigheid in goed op de hoogte te blijven van allerlei nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten het vakgebied,…

 • Vertekend

  Onderzoekers doen onderzoek, schrijven de resultaten op en publiceren die in wetenschappelijke tijdschriften. Dit lijkt een rechttoe rechtaan proces, maar schijn bedriegt. In elke fase zijn er factoren die kunnen leiden tot vertekening. Laten we bij het begin beginnen: welke…

 • Testosterontherapie bij mannen

  Vraagstelling De NHG-Standaard Erectiele disfunctie beperkt zich bij hypogonadisme tot diagnostiek en adviseert bij verdenking hierop patiënten te verwijzen. We onderzochten de effectiviteit van testosterontherapie (TT) voor de behandeling van mannen met een laag…

Wetenschap

 • Opvattingen van ouderen over levensbeëindiging

  Door de toename van de levensverwachting zal het percentage kwetsbare ouderen in de toekomst substantieel toenemen. Al langer is een discussie gaande of, en zo ja in hoeverre, ouderen die niet meer verder willen leven omdat zij hun leven voltooid achten onder de…

 • Online zelfmanagement voor jongeren met astma

  Astmacontrole bij adolescenten is matig. Adolescenten met niet goed gecontroleerd astma zien het nut in van zelfmanagement via internet. …

 • Lichamelijk onderzoek en aanvullende tests bij hartfalen

  Hartfalen is een ernstig ziektebeeld, waarbij een vroege diagnose ervoor zorgt dat de behandeling met morbiditeits- en mortaliteitswinst ook snel kan beginnen. Diagnostiek van hartfalen met alleen het arsenaal waarover huisartsen…

Praktijk

 • Systemische behandeling van huidmelanomen

  De incidentie van melanomen stijgt nog steeds en de vooruitzichten voor patiënten met een gemetastaseerd melanoom zijn matig tot slecht. Het sterk toegenomen inzicht in de oncogenese en in het functioneren van het immuunsysteem…

 • Tijdschrift voor praktijkondersteuning

  In het februarinummer van het Tijdschrift voor praktijkondersteuning onder meer aandacht voor zorgpaden, het scherp instellen van het glucosegehalte en systematisch georganiseerde ouderenzorg. Zorgpaden in de eerste lijn richten zich…

 • Verzoek van medisch adviseur van verzekeraar om informatie

  De huisarts mag alleen met expliciete toestemming van de patiënt medische gegevens verstrekken aan een medisch adviseur van een verzekeraar. De medisch adviseur moet daartoe gerichte vragen stellen. De…

 • Geen zin meer in seks? Denk aan psychisch trauma!

  Als een patiënt bij de huisarts komt met een seksueel probleem, is de kans tamelijk groot dat het probleem is ontstaan door seksueel geweld of een andere ingrijpende negatieve seksuele ervaring. Bij patiënten met een…

 • Injecties

  Er wordt veel geïnjecteerd in mensen, met verdoving, corticosteroïden, botox of met acupunctuur, zonder iets te injecteren. Bij zenuwpijn injecteer ik weleens lidocaïne, lokale verdoving, tegen die zenuw aan. Soms gebeurt er iets raars. Dan komt die zenuwpijn minder ernstig terug als…

 • Kennistoets: antwoorden

  1. Juist / 2. Juist / 3. Onjuist Zwangerschap of de eerste zes maanden na de bevalling zijn redenen om het bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker uit te stellen. Het geven van borstvoeding is geen reden om het laten maken van een uitstrijkje uit te stellen. Wel moet op het…

 • Kennistoets: vragen

  Mevrouw Boonen, 30 jaar, belt de praktijk. Zij heeft voor de komende week een oproep ontvangen voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Zij is drie maanden geleden bevallen en geeft borstvoeding. Ze vraagt aan de assistente of ze het uitstrijkje nu kan laten maken. Ze…

 • Zweten

  De patiënt komt op het spreekuur omdat hij klachten heeft van overmatig zweten of van de reuk. Hij kan last hebben van vochtplekken in de kleren, verkleuring van kleding of huidirritatie. Soms is de patiënt gestuurd door zijn omgeving. Hij kan ook bang zijn dat de…

 • Geheugenproblemen

  Geheugenproblemen bij patiënten bezorgen huisartsen hoofdbrekens om verschillende redenen. Huisartsen twijfelen vaak of geheugenproblemen normaal zijn voor de leeftijd, of dat er sprake is van dementie. Als er sprake is van dementie, is het moeilijk om dit slechte nieuws…

 • Validiteit en betrouwbaarheid van tests

  Huisartsen gebruiken tests om meer zekerheid te krijgen over een diagnose. Zo’n test kan bestaan uit bloedonderzoek of een thoraxfoto. Ook het lichamelijk onderzoek kan tests omvatten, bijvoorbeeld de proef van Lasègue en de top-neusproef. Bij tests worden vaak…