NHG Forum

Onderzoek naar doorontwikkeling Thuisarts.nl

Gepubliceerd
1 november 2021
Thuisarts.nl wil een generieke digitale informatievoorziening zijn met betrouwbare en toegankelijke gezondheidsinformatie voor iedereen. Op die manier ondersteunt de website zelfzorg, zelfregie en persoonsgerichte zorg. Om die positie te behouden en verder te versterken is doorontwikkeling en duurzame financiering nodig. Aansluiting op de wensen en behoeften van huisartsen en bezoekers is daarbij van belangrijk. Momenteel vindt een haalbaarheidsstudie plaats over Thuisarts.nl, met een maatschappelijke impactanalyse. Dit vormt de basis voor een programmavoorstel voor doorontwikkeling.
0 reacties

Een gebruikersonderzoek, meedenksessies en een kwantatief onderzoek onder NHG-leden leveren belangrijke data en inzichten op om te gebruiken in de haalbaarheidsstudie. Het impactmodel en de uitkomsten van de impactanalyse (sociaal rendement) worden getoetst bij 19 externe partijen in de zorg. Hiermee wordt een fundament gelegd voor een programmavoorstel voor de doorontwikkeling van Thuisarts.nl.

Gebruikersonderzoek onder bezoekers

Dertienhonderd bezoekers van Thuisarts.nl vulden dit voorjaar de enquête in. Van hen kende 63% Thuisarts.nl al, voelde ruim 70% zich geholpen door de informatie op de website en had 68% Thuisarts.nl geraadpleegd voorafgaand aan het contact met de huisarts. De belangrijkste vragen waarmee mensen Thuisarts.nl bezoeken, zijn: ‘wat kan ik zelf doen aan mijn klacht/kwaal?’, ‘wat heb ik?’ en ‘moet ik naar de dokter?’’.

Meedenksessies over groeirichtingen

In een sessie met de NHG-Verenigingsraad is gediscussieerd over verschillende groeirichtingen: versterken en uitbouwen van het merk, uitbreiden met nieuwe (interactieve) functionaliteiten, aanboren van nieuwe markten en nieuwe doelgroepen (zoals niet-Nederlandstaligen of kwetsbare doelgroepen), en verbreden naar andere domeinen binnen de zorg- en gezondheidssector. Ook zijn er waardevolle suggesties gegeven voor verbetering en doorontwikkeling.

Vervolgens zijn soortgelijke discussies gevoerd tijdens 2 online kwalitatieve sessies met groepen van 8 tot 10 huisartsen. In deze sessies kwam naar voren dat huisartsen onvoldoende bekend zijn met alle mogelijkheden die Thuisarts.nl op dit moment al biedt. Bijvoorbeeld met alle afbeeldingen, video’s of de actuele onderwerpen op de homepage.

Kwantitatief onderzoek

De input van deze sessies is verwerkt in een vragenlijst voor een kwantitatief onderzoek onder alle NHG-leden. Hierin is onder meer gevraagd met welke toevoegingen Thuisarts.nl huisartsen en hun patiënten het meest ondersteunen [figuur 1 en 2], en welk scenario voor doorontwikkeling de voorkeur heeft. Aan dit onderzoek deden 1229 leden (12,4%) mee, representatief voor de hele NHG-ledenpopulatie.

Figuur 1 | Behoeftes doorontwikkeling inhoud

Figuur 2 | Behoeftes doorontwikkeling functionaliteiten en communicatie

Van de respondenten ziet 71% Thuisarts.nl in de toekomst als een digitale betrouwbare informatievoorziening op het gebied van ziekte en gezondheid, ondersteunend aan burgers en patiënten in de nulde tot de derde lijn. Het toekomstige Thuisarts.nl bevat informatie over preventie, zelfzorg en medisch-specialistische zorg. Ook is het platform goed aangesloten op de NHG- en FMS-richtlijnen en de huisartsenzorg. Tot slot is er structurele financiering, met name vanuit de overheid, waarbij het eigenaarschap op termijn eventueel met 1 of 2 andere organisaties kan worden gedeeld.

Naamsbekendheid vergroten: stem voor website van het jaar

Uit het kwantatief onderzoek komt duidelijk naar voren dat het vergroten van de naamsbekendheid van Thuisarts.nl een grote wens is van huisartsen. Ook dit jaar is Thuisarts.nl genomineerd voor website van het jaar in de categorie gezondheid en kunt u weer stemmen. Omdat Thuisarts.nl een onafhankelijke website is en geen persoonsgegevens vastlegt, kan gebruikers niet persoonlijk worden gevraagd om te stemmen zoals andere genomineerde websites. Maar u kunt ons helpen: door te stemmen en de vragen in te vullen maken wij dit jaar niet alleen kans om populairste website te worden (de website met de meeste stemmen), maar ook om de titel beste gezondheidswebsite te bemachtigen. Dat is de website met de hoogste kwaliteitsscore op content/inhoud, navigatie, design en aanbevelingsintentie.

Stemt u mee?

Scan de QR-code. Stemmen kan tot en met 17 november 2021.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen