Nieuws

Onderzoek naar nieuw dieet bij DM II

Gepubliceerd
28 november 2018
Leefstijlinterventie is de eerste stap in de behandeling van diabetes, maar de huidige adviezen blijken vaak niet toereikend om progressie van de aandoening te voorkomen. Daarom is in Leiden een onderzoek gestart naar een nieuwe interventie, het ‘fasting mimicking diet’.
0 reacties

Door vergrijzing en toename van obesitas stijgt de prevalentie van diabetes mellitus type II (DM II) in 2015 naar verwachting naar 1,32 miljoen.1 Gewichtsverlies is effectief in de behandeling daarvan en afhankelijk van de mate van DM II is zelfs remissie mogelijk.2 Vasten is effectief gebleken voor ondere andere gewichtsverlies, verbetering van glucosewaarden en andere cardiovasculaire parameters, maar is in de praktijk vaak niet vol te houden en kan nadelige effecten hebben.3 4 Als alternatief hiervoor is het ‘fasting mimicking diet’ ontworpen. Dit dieet bootst het werkingsmechanisme van vasten na door een gebrek aan ‘snelle suikers’ en een laag eiwitgehalte. De patiënt gebruikt dit dieet op slechts vijf achtereenvolgende dagen per maand, waarbij hij voldoende essentiële voedingsstoffen en 725 tot 1090 kcal per dag binnenkrijgt.5 Dieronderzoek laat bij dit dieet zelfs zonder gewichtsverlies verbetering van de glucosewaarden zien.5 Bij een onderzoek naar het dieet bij gezonde personen werden onder meer een daling van glucosewaarden en gewichtsverlies bereikt.6

Leidse onderzoekers gaan daarom na wat het effect van het ‘fasting mimicking diet’ is in de huisartsenpraktijk bij patiënten met DM II die met alleen leefstijladviezen of metformine worden behandeld. De dieet- en controlegroep krijgen beide de gebruikelijke diabeteszorg via de eigen huisartsenpraktijk. Verder krijgen personen in de dieetgroep gedurende twaalf maanden een doos met producten om de eigen maaltijden vijf dagen per maand volledig te vervangen. Het doel van dit gerandomiseerde onderzoek is evalueren of het dieet HbA1c-waarden verlaagt en metforminegebruik vermindert ten opzichte van reguliere zorg. Daarnaast kijken de onderzoekers naar verschillende cardiovasculaire en metabole parameters en de kosteneffectiviteit. De eerste inclusies vonden plaats in het najaar van 2018 en de resultaten worden verwacht in 2021.

Schoonakker M, Van den Burg E. Onderzoek naar nieuw dieet bij DM II. Huisarts Wet 2018;61:DOI:10.1007/s12445-018-0341-7.
Dit is een bijdrage in de rubriek Lopend onderzoek, relevant voor de eerste lijn, geschreven door een promovendus.

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen