Nieuws

Onderzoek naar optimale aios-training Shared Decision Making

Gepubliceerd
2 november 2017
Shared Decision Making ofwel Samen Beslissen is een hot item in de zorg. Vooral in de huisartsgeneeskunde met zijn persoonsgerichte zorg is hier veel aandacht voor. Momenteel loopt er een onderzoek naar de optimale training van huisartsen-in-opleiding in Samen Beslissen. De eerste resultaten zijn beschikbaar in 2018. Een onderwijsprogramma volgt medio 2022.
In de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 is Samen Beslissen een belangrijk speerpunt.1 Thuisarts.nl en de informatie in recente NHG-Standaarden over voor- en nadelen van verschillende behandelopties zijn hier goede voorbeelden van. Samen Beslissen is ook onderdeel van het Landelijk Opleidingsplan (2014). De manier waarop de verschillende opleidingsinstituten hier vorm aan geven is echter divers.

Grote variatie

Tijdens een spreekuur in de huisartsenpraktijk zijn er veel keuzemomenten. In de besluitvorming zal de huisarts steeds rekening houden met de patiënt. Bovendien is de huisarts door de langdurige relatie met de patiënt een belangrijke coach en raadgever. Veel patiënten willen betrokken zijn bij de besluitvorming.Samen Beslissen wordt dan ook gezien als een belangrijk element voor een goede arts-patiëntrelatie en tevredenheid over het besluit van zowel arts als patiënt.2
Het is niet eenvoudig om modellen voor Samen Beslissen toe te passen in de dagelijkse praktijk. Uit de literatuur is bekend dat de grote variatie aan patiënten met hun individuele informatiebehoefte en gezondheidsvaardigheden, een breed scala aan ziektebeelden en organisatorische drempels hierbij een rol spelen.2 Het is van belang om de patiënt in dit proces te begeleiden en hierbij af te stemmen op diens behoeftes en vaardigheden.3 Dit vergt van de huisarts een flexibele aanpak waarbij kennis, vaardigheden en een positieve attitude geïntegreerd worden toegepast. Hier zal de aios in getraind moeten worden, waarvoor de werkplek een bij uitstek geschikte leeromgeving is.3 Het is echter nog onduidelijk hoe aios optimaal ondersteund kunnen worden om Samen Beslissen op de werkplek te leren. De bedoeling is immers dat zij deze competentie gebruiken bij de consultvoering. Meer inzicht in het leerproces helpt in de verdere ontwikkeling van het onderwijs in Samen Beslissen.

Literatuur

  • 1.Landelijke Huisartsen Vereniging, Nederlands Huisartsen Genootschap. Toekomstvisie Huisartsenzorg: Modernisering naar menselijke maat, huisartsenzorg in 2022. Utrecht: LHV/NHG, 2012.
  • 2.Stiggelbout AM. Pieterse AH, De Haes JC. Shared decision making: concepts, evidence and practice. Pat Educ and Couns 2015;98(10):1172-9.
  • 3.Salmon P, Young B. A new paradigm for clinical communication: critical review of literature in cancer care. Med Educ 2017:51;258-68.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen