Nieuws

Online CGT bij PTSS niet slechter dan behandeling face-to-face

Gepubliceerd
29 november 2022
Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een belangrijke pijler in de behandeling van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Een Brits eerste- en tweedelijnsonderzoek laat zien dat online begeleide CGT net zo goed werkt voor het verminderen van PTSS-klachten als face-to-face CGT.
0 reacties
Online begeleide therapie
Online begeleide cognitieve gedragstherapie (CGT) kan net zo goed werken voor het verminderen van PTSS-klachten als face-to-face CGT.
© Shutterstock

De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg zijn vaak lang en CGT voor PTSS is tijdrovend. Online begeleide zelfhulp in de vorm van CGT kan de wachttijd en kosten verminderen en zo de tijdsbelasting van de schaarse therapeuten beperken. Voor de behandeling van angststoornissen en depressie is begeleide zelfhulp al bewezen effectief.  

Online of face-to-face 

De onderzoekers maakten eerder al het zelfhulpprogramma ‘Spring’, dat bewezen effectiever is dan uitgestelde behandeling. In dit vervolgonderzoek randomiseerden zij 196 patiënten met milde tot matige PTSS van 18 jaar of ouder en verdeelden hen over 2 groepen. De ene groep kreeg online begeleide CGT (een 8-stappenprogramma met 1 uur contact met de therapeut bij de start, 4 face-to-face afspraken van 30 minuten en telefonisch of mailcontact tussendoor). De tweede groep kreeg face-to-face CGT (12 face-to-face sessies van 60-90 minuten). 

Resultaten 

Na 16 weken nam in beide groepen de PTSS-score (CAPS-5) evenveel af (gemiddelde verschil 1,01; p-waarde 0,01). Verder was er 16 weken na randomisatie geen verschil tussen beide groepen in secundaire eindpunten waaronder sociale aanpassing, angst, alcoholgebruik, gezondheid en slapeloosheid. Ook tot 52 weken na randomisatie zette de verbetering in beide groepen door, maar leken de patiënten in de groep met face-to-face contact het beter te doen dan in de online zelfhulpgroep. 

Conclusie 

Dit onderzoek laat zien dat online begeleide CGT voor PTSS niet onderdoet voor face-to-face behandeling in het verminderen van klachten. Daarmee kan bijvoorbeeld een website als ‘therapieland.nl’ een goed alternatief zijn, bij lange wachttijden in de ggz en een tekort aan therapeuten. 

Literatuur

  • Bisson JI, et al. Guided, internet based, cognitive behavioural therapy for post-traumatic stress disorder: pragmatic, multicentre, randomised controlled non-inferiority trial (RAPID). BMJ 2022;377:e069405.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen