Nieuws

Online educatie vermindert het aantal gastroscopieën bij dyspepsie

Gepubliceerd
24 augustus 2021
Diagnostische gastroscopie bij dyspepsieklachten levert weinig op en leidt zelden tot een ander beleid. Toch vindt een derde van de gastroscopieën plaats bij patiënten die alleen dyspepsie hebben, ondanks de kosten en het risico op complicaties. Nederlandse onderzoekers laten zien dat het aantal gastroscopieën flink kan verminderen door online patiënteneducatie, zonder dat dit ten koste gaat van het beloop van de klachten of de kwaliteit van leven.
0 reacties

Het gerandomiseerde onderzoek vond plaats in 4 ziekenhuizen. De onderzoekers includeerden in totaal 119 volwassenen met dyspepsie, zonder alarmsymptomen of familiaire belasting, die door de huisarts werden verwezen voor gastroscopie. De patiënten kregen online educatie over dyspepsie (n = 62) of meteen een afspraak voor gastroscopie (n = 57). Het gebruik van protonpompremmers was toegestaan. Het primaire eindpunt was het aantal verrichte gastroscopieën tot 12 weken na randomisatie. Secundaire eindpunten van het onderzoek waren symptoomreductie, kwaliteit van leven en bevindingen bij gastroscopie.

In de educatiegroep ondergingen uiteindelijk 24 patiënten (39%) een gastroscopie versus 47 (82%) in de gastroscopiegroep, 12 weken na randomisatie (RR 0,46; 95%-BI 0,33 tot 0,64). Klachtenreductie en verbetering van kwaliteit van leven waren in beide groepen gelijk. Bij 82% van alle uitgevoerde gastroscopieën waren er geen klinisch relevante bevindingen. In de overige gevallen werd wel een klinisch relevante bevinding gedaan: driemaal met Helicobacter pylori geassocieerde gastritis, viermaal refluxoesofagitis graad B tot en met D, eenmaal een barrettoesofagus en eenmaal een maagulcus. Een sterk punt van het onderzoek is dat er geen restricties waren op het gebied van medicatiegebruik, wat overeenkomt met de dagelijkse praktijk. Een zwak punt van het onderzoek is de beperkte follow-upduur van 12 weken. Een onderzoek met langere follow-upduur is dan ook gewenst.

Concluderend kun je stellen dat het aantal gastroscopieën op korte termijn met 40% kan verminderen door online patiënteneducatie, zonder dat deze aanpak invloed heeft op de klachten of het welbevinden van de patiënt. 

Literatuur

  • De Jong JJ, et al. Web-based educational intervention for patients with uninvestigated dyspepsia referred for upper gastrointestinal tract endoscopy: a Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med 2021;181:825-33.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen