Nieuws

Online game verbetert HbA1c-waarden

Gepubliceerd
1 februari 2018
Dossier
Het blijft een uitdaging zelfmanagement bij diabetespatiënten te vergroten en daarmee hun gezondheid te verbeteren. De vraag is in hoeverre online games hierbij kunnen helpen. Nieuw onderzoek laat zien dat een online game waarin zelfmanagement bij diabetespatiënten wordt gestimuleerd, de HbA1c-waarden significant kan verbeteren.
0 reacties
Amerikaanse onderzoekers selecteerden 456 diabetespatiënten (type 2) met orale medicatie en een HbA1c van ≥ 58 mmol/ mol. De interventiegroep deed mee aan een online diabetesgame. De controlegroep kreeg een maatschappijleergame en een informatiefolder over diabetes. De deelnemers werden regionaal ingedeeld in teams. Gedurende zes maanden ontvingen zij tweewekelijks twee vragen over glucosecontrole, diabetescomplicaties, medicatie, bewegen en voeding. Na vier weken werden de vragen herhaald om de informatieoverdracht te vergroten. De deelnemers verdienden punten met correct beantwoorde vragen. De onderzoekers hielden alle prestaties bij in een scoreoverzicht. Deelnemers van winnende teams ontvingen na afloop een tegoedbon van 100 dollar.
 
HbA1c-waarden na zes en twaalf maanden vormden de primaire uitkomstmaat. De interventiegroep liet na twaalf maanden een HbA1c-daling zien van 8 mmol/ mol (95%-BI -10 tot -7), significant meer dan de afname van 5 mmol/mol (95%-BI -3 tot -7) in de controlegroep (p = 0,048).
De grootste winst werd vooral behaald bij slechter ingestelde diabetespatiënten (bij aanvang een HbA1c > 75 mmol/mol). De online diabetesgame zorgde in deze groep voor een HbA1c-daling van 16 mmol/mol (95%-BI -21 tot -12) versus -9 mmol in de controlegroep (95%-BI -14 tot -5). Deze afname is vergelijkbaar met het effect van het starten van een nieuw diabetesmedicijn.
 
Dit onderzoek maakt duidelijk dat educatie in gamevorm bij diabetes wel degelijk gezondheidswinst kan opleveren. Bij slechter ingestelde diabetespatiënten kan een online game vergeleken met een informatiefolder zelfs voor een klinisch relevant grotere HbA1c-daling zorgen. Wellicht kunnen poh’s en huisartsen bij de behandeling van diabetes best een gokje wagen met een online game!

Literatuur

  • Kerfoot BP, et al. A team-based online game improves blood glucose control in veterans with type 2 diabetes: a randomized, controlled trial. Diabetes Care 2017;40:1218-25.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen