Nieuws

Oog voor depressie

Gepubliceerd
2 februari 2012
Lang niet alle depressies worden herkend. Volgens de literatuur stellen huisartsen de diagnose depressie bij minder dan de helft van de patiënten die depressief zijn. Het is nog niet goed bekend of depressieve patiënten die er door de huisarts uitgepikt worden, op den duur beter af zijn dan patiënten bij wie een depressie niet herkend wordt.
Utrechtse onderzoekers bekeken dit in het PREDICT-NL onderzoek. Zij volgden 1293 patiënten die zij via de wachtkamer van 6 huisartsenpraktijken hadden benaderd. De deelnemende patiënten vulden bij aanvang van het onderzoek en na 6, 12 en 39 maanden verschillende vragenlijsten in. Bij de start hadden 170 patiënten (13%) een depressie volgens de DSM-IV-criteria. Zoals verwacht op basis van eerdere onderzoeken herkenden huisartsen een depressie bij slechts 36% van hen. Met name ernstiger depressies, recidiverende depressies en depressies bij patiënten die vaker dan gemiddeld op het spreekuur kwamen, werden als zodanig gediagnosticeerd. Na verloop van tijd werden zowel herkende als niet-herkende depressieve patiënten minder somber. De grootste verbetering was in het eerste jaar te zien, maar zette zich daarna licht nog door. Opvallend genoeg verschilde na 12 en na 39 maanden de ernst van de depressieve symptomen niet tussen beide groepen: het beloop bij patiënten met een herkende depressie was gelijk aan dat van patiënten die niet als zodanig waren gediagnosticeerd.
Dit onderzoek laat zien dat het natuurlijk beloop van een depressie mild is. Herkenning door de huisarts lijkt er weinig toe te doen, maar dat is wat kort door de bocht. In dit onderzoek is bijvoorbeeld niet gekeken naar het therapeutisch beleid na herkenning van een depressie. Verder onderzoek moet uitwijzen welke patiëntengroep gebaat is bij een behandeling. (Linda Bröker)

Literatuur

  • 1.Kamphuis MH, et al. Recognition of depression in primary care: does it affect outcome? The PREDICT-NL study. Fam Pract e-pub August 22, 2011; doi: 10.1093.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen