Nieuws

Ook mannelijke slachtoffers van misbruik komen vaker bij de huisarts

Gepubliceerd
10 januari 2023
Vrouwen die slachtoffer zijn geweest van misbruik hebben een hogere zorgconsumptie dan vrouwen zonder een verleden van misbruik. Het was onduidelijk of dat ook voor mannelijke slachtoffers geldt. In een grote database met huisartsgegevens uit de regio Nijmegen zagen onderzoekers onlangs dat mannelijke slachtoffers andermaal vaker de huisarts bezoeken dan mannen zonder een verleden van misbruik. Dat is een identiek patroon als bij vrouwen.
0 reacties

De Family Medicine Network database (Fame-Net) is een langlopend huisartsregistratieonderzoek in de regio Nijmegen. De database biedt een gedetailleerd inzicht in het zorggebruik van 31.983 patiënten die staan ingeschreven bij 1 van de 5 deelnemende huisartsenpraktijken. Voor dit onderzoek koppelden de onderzoekers deze routinematig verzamelde zorggegevens aan de uitkomsten van een vragenlijst die was uitgezet onder de deelnemers in de periode van 2015 tot en met 2019. De onderzoekers vroegen daarin naar een verleden van enige vorm van ervaren misbruik, van seksuele, fysieke en/of psychologische aard.  

Resultaten 

Iets meer dan de helft van alle benaderde patiënten stuurde de vragenlijst terug (59%). Vrouwen gaven 2 keer vaker aan (15%) slachtoffer te zijn geweest van misbruik dan mannen (7%). Zij bezochten de huisarts ook vaker dan mannen, maar de relatieve toename in consulten onder mannelijke slachtoffers (1,5) was identiek aan die van vrouwelijke slachtoffers. Zij kwamen vooral vaker bij de huisarts voor psychologische (rate ratio (RR) 1,97; 95%-BI 1,79 tot 2,17) of sociale problemen (RR 1,93; 95%-BI 1,68 tot 2,22). Hierbij waren geen evidente sekseverschillen.  

Tot slot 

Dit Nederlandse eerstelijnsonderzoek laat zien dat niet alleen vrouwelijke maar ook mannelijke slachtoffers van misbruik vaker de huisarts opzoeken. Alertheid hierop is op zijn plaats, zeker als patiënten vaker komen voor sociale of psychosociale problematiek. De auteurs zien echter in dat het simpelweg vragen naar een verleden van misbruik onvoldoende is om de zorg voor deze patiënten te verbeteren. Dit vraagt om passende, specialistische begeleiding, waarbij de huisarts een centrale rol speelt in de coördinatie van zorg.

Literatuur

  • Lomans AM et al., Help-seeking behaviour in primary care of men and women with a history of abuse: A Dutch cohort study. Eur J Gen Pract 2022;28: 40-7.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen