Nieuws

Aangifte na seksueel geweld: een rol voor de huisarts?

Gepubliceerd
17 augustus 2021
Slachtoffers van seksueel geweld doen zelden aangifte bij de politie, hoewel dat hen kan helpen bij hun herstel. Nijmeegse onderzoekers namen dit verschijnsel onder de loep. Jongere slachtoffers (< 18 jaar) en slachtoffers met verwondingen deden vaker aangifte. Conflicterende emoties, zoals schaamte en schuldgevoel, speelden een rol bij het afzien van aangifte. Als een slachtoffer van seksueel geweld bij je in de spreekkamer zit, benadruk dan zijn of haar onschuld. Leg ook uit dat aangifte doen kan helpen bij de verwerking van het trauma.
0 reacties

De onderzoekers bekeken kenmerken van slachtoffer, dader en type seksueel geweld en brachten deze in verband met het doen van aangifte. Zij voerden een dwarsdoorsnedeonderzoek uit onder slachtoffers van acuut seksueel geweld (< 7 dagen geleden) die een regionaal Centrum voor Seksueel Geweld bezochten. Het onderzoek betrof de periode januari 2016-2019. De onderzoekers koppelden medische dossiers aan politierapporten. Zij berekenden de oddsratio’s (OR) voor het doen van aangifte met multivariate logistische regressieanalyse. Redenen om af te zien van aangifte werden – indien aanwezig – uit de politierapporten gehaald. 

Van de 192 slachtoffers deed 40% aangifte bij de politie. Van de 60% (n = 115) die geen aangifte deed hadden 45 slachtoffers geen enkel contact met de politie terwijl 70 na een informatief gesprek afzagen van aangifte. Leeftijd en objectiveerbare verwondingen waren geassocieerd met het doen van aangifte. Oudere slachtoffers (> 25 jaar) deden minder vaak aangifte dan jongere slachtoffers (< 18 jaar) (OR 0,34; 95%-BI 0,16 tot 0,74). Bij verwondingen deden slachtoffers vaker aangifte (OR 2,07; 95%-BI 1,01 tot 4,23). Uit de politierapporten kwam naar voren dat conflicterende emoties vaak een rol speelden bij het afzien van aangifte. Ook voelden slachtoffers zich vermoedelijk ontmoedigd na een informatief gesprek met de politie. Daarnaast speelden angst voor de dader en voor victim blaming een rol. 

Het percentage slachtoffers dat aangifte deed na seksueel geweld was in dit onderzoek hoger (40%) dan in de algemene bevolking (4-11%). Slachtoffers die professionele hulp zoeken, lijken dus vaker bereid tot aangifte. Uit eerder onderzoek is bekend dat het doen van aangifte kan helpen bij het herstel van het slachtoffer en om gerechtigheid te bereiken. Advies van de onderzoekers aan betrokken zorgverleners: toon empathie en benadruk de onschuld van het slachtoffer. Licht het belang toe van aangifte en moedig ook oudere slachtoffers (> 25 jaar) en slachtoffers zonder verwondingen aan om aangifte te doen van seksueel geweld. 

Literatuur

  • Mulder J, et al. Reporting after sexual violence: the influence of victim, assault and perpetrator characteristics. J Forensic Leg Med 2021;79:102076.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen