Nieuws

Opereren niet beter bij subacromiaal pijnsyndroom

Gepubliceerd
6 juni 2019
Bij een langer bestaand subacromiaal pijnsyndroom (> 3 maanden) is een subacromiale decompressieoperatie niet beter dan een placebobehandeling. Uit een systematisch literatuuronderzoek bleek dat patiënten na één jaar geen significante verschillen ervaren in pijn, functie of kwaliteit van leven. Terughoudendheid bij behandeling is dus geboden, aangezien 6 op de 1000 patiënten ernstige bijwerkingen ondervindt van een operatie.
0 reacties

In dit systematische literatuuroverzicht brachten de auteurs de voor- en nadelen van subacromiale decompressieoperaties in kaart. Ze selecteerden alleen RCT’s met patiënten die langer dan drie maanden last hadden van een subacromiaal pijnsyndroom. De primaire uitkomstmaten waren pijn, functie en kwaliteit van leven. Om de risico’s van deze operaties zo goed mogelijk in beeld te krijgen, keken de auteurs zowel naar RCT’s als naar prospectieve cohortonderzoeken waarin patiënten een subacromiale decompressieoperatie hadden ondergaan.  

Twee RCT’s (n = 506) vergeleken een subacromiale decompressieoperatie met een placebobehandeling. Deze goed opgezette onderzoeken werden gepubliceerd in de BMJ en de Lancet. Na één jaar waren er geen relevante verschillen in pijnbeleving (gemiddeld verschil -0,26; 95%-BI -0,84 tot 0,33; minimal important difference (MID) 1,5), functie (gemiddeld verschil 2,76; 95%-BI 1,36 tot 6,87; MID 8,30) en kwaliteit van leven (gemiddeld verschil -0,03; 95%-BI -0,11 tot 0,06; MID 0,07). De incidentie van ernstige operatieve bijwerkingen, gebaseerd op twee cohortonderzoeken met 25.240 patiënten, was 6 per 1000 patiënten (95%-BI 5 tot 6).  

Een chronisch subacromiaal pijnsyndroom blijft een moeilijk probleem. De NHG-Standaard Schouderklachten adviseert de klachten zoveel mogelijk conservatief te behandelen en verwijzing alleen te overwegen wanneer patiënten klachten of belemmeringen blijven houden. Uit dit onderzoek blijkt dat ook bij langdurige klachten opereren meestal niet de oplossing is.  

Literatuur

  • Lähdeoja T, et al. Subacromial decompression surgery for adults with shoulder pain: a systematic review with meta-analysis. Br J Sports Med 2019 Jan 15.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen