Nieuws

Oproep landelijk onderzoek naar longembolie

Gepubliceerd
10 juli 2007

Recent is een grootschalig onderzoek gestart naar verbeterde diagnostiek van longembolie door de huisarts (AMUSE-2; Amsterdam, Maastricht, Utrecht Study on thromboEmbolism). Dit onderzoek richt zich op het uitsluiten van de diagnose longembolie door gebruik te maken van een klinische beslisregel en een Point of care D-dimeertest. Tijdens een vergelijkbaar onderzoek hebben huisartsen aangegeven dat ze vaak onzeker zijn over hoe ze tijdig een longembolie kunnen detecteren, danwel veilig uitsluiten. Er is bij huisartsen grote behoefte aan richtlijnen over de diagnose longembolie. Deze richtlijnen zijn wel ontwikkeld voor eerstelijns diagnostiek van DVT, maar ontbreken voor longembolie omdat er geen ‘evidence’ bestaat om een dergelijke richtlijn te formuleren. Daarom heeft de AMUSE-werkgroep besloten een onderzoek te starten naar de diagnostiek van longembolie door de huisarts. Indien voldoende huisartsen (ongeveer duizend) deelnemen, kunnen we binnen twee jaar voldoende gegevens verzamelen om een richtlijn samen te stellen. Een dergelijk groot aantal deelnemende huisartsen geeft het onderzoek bovendien het karakter van een nationaal huisartsenonderzoek. Het AMUSE-2 onderzoek betreft een onderzoek zonder interventie. U registreert slechts de benodigde diagnostische gegevens van patiënten met verdenking op een longembolie en verricht een D-dimeersneltest in uw praktijk. Daarna verwijst u de patiënt op de voor u gebruikelijke wijze. Drie maanden na verwijzing ontvangt u van de onderzoekers een registratieformulier met het verzoek om een paar gegevens over de follow-up van de patiënt te geven. Het onderzoek is alleen mogelijk als huisartsen in groten getale deelnemen. De inzet wordt uiteindelijk ‘beloond’ met een nieuwe huisartsenrichtlijn voor de diagnostiek van longembolie. Als u, bij voorkeur samen met uw hagro of waarneemgroep, wilt deelnemen, kunt u contact opnemen met huisarts-onderzoeker Geert-Jan Geersing (G.J.Geersing@umcutrecht.nl, 030-2538173). U kunt ook contact opnemen met de begeleidende huisartsen Henk van Weert (h.c.vanweert@amc.uva.nl, 020-5667179), Jelle Stoffers (jelle.stoffers@HAG.unimaas.nl, 043-3882185) of Ruud Oudega (r.oudega@knmg.nl, 0341-277677).

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen