Alle nummers
Archief tijdschrift

2007, nummer 8

Jaargang
50

Nieuws

 • Zien roken doet roken

  Dat de Verenigde Staten als lichtend voorbeeld gelden voor andere landen, kan gezien worden als een onwenselijk doch onontkoombaar fenomeen. Succesvol exportproduct bij uitstek is de Amerikaanse film, vooral onder jongeren. Via deze filmindustrie blijken de tentakels van de tabaksindustrie ver te…

 • Hoe artsenbezoekers vrienden maken en dokters beïnvloeden

  Mijn opleider ontving vroeger artsenbezoekers. Op een dag waarop ik alleen de praktijk waarnam, haalde ik de laatste patiënt uit de wachtkamer. Hij bleek artsenbezoeker; ik had hem niet als zodanig herkend, omdat deze er nu eens niet uitzag als Jehovagetuige. Toen ik hem dat vertelde werd hij…

 • Statistiekles voor patiënten

  Dankzij de toegenomen betekenis van de klinische epidemiologie gedurende de laatste decennia wemelt het in de moderne geneeskunde van de risico’s en kansen. Uitleg daarvan aan patiënten is en blijft notoir lastig. Tijd voor een Amerikaanse trial met de vraag of het aanbieden van een speciaal voor…

 • Zoete pilletjes

  Anders dan in de Verenigde Staten is het in de Europese Gemeenschap verboden om reclame voor geneesmiddelen te maken die rechtstreeks gericht is op de consument. In een eerder journaaltje zagen we al dat de reclame in de VS allerminst objectief is, zodat we ons gelukkig mogen prijzen met deze…

 • Oproep landelijk onderzoek naar longembolie

  Recent is een grootschalig onderzoek gestart naar verbeterde diagnostiek van longembolie door de huisarts (AMUSE-2; Amsterdam, Maastricht, Utrecht Study on thromboEmbolism). Dit onderzoek richt zich op het uitsluiten van de diagnose longembolie door gebruik te maken van een klinische beslisregel…

 • Verwarring rondom acnekaartjes niet voor herhaling vatbaar

  Tot onze ontsteltenis ging de NHG-Standaard Acne in Huisarts en Wetenschap vergezeld van twee kaartjes. Naast het gebruikelijke NHG-samenvattingskaartje bleek een even groot geplastificeerd reclamekaartje bijgesloten, waarin de firma Galderma onder verwijzing naar de fto-site (www.fto.nl ) hun…

 • Is de huisarts nog gezinsarts?

  De huisarts is van oudsher gezinsarts. Het hele gezin was (langdurig) ingeschreven bij dezelfde huisarts en als poortwachter had de huisarts zicht op wat er leefde binnen het gezin. We gaan na in hoeverre alle gezinsleden anno 2001 nog bij dezelfde huisartsenpraktijk zijn ingeschreven. De…

 • Borstkanker in de huisartsenpraktijk

  Een- of tweemaal per jaar krijgt de huisarts met een normpraktijk te maken met een nieuw geval van borstkanker. Hiermee is borstkanker een van de meest voorkomende kankers in de huisartsenpraktijk. In dit boek vindt de huisarts antwoorden op vragen die zich vaak voordoen over borstkanker. Niet…

 • Redactioneel

  De herziene NHG-Standaard COPD in dit nummer levert al gelijk discussie op. Schermer en Quanjer zitten vraagtekens bij het afkappunt voor de diagnose lichte tot matig ernstige luchtwegobstructie. Kleine mensen en ouderen lijken een abnormaal laag FEV1 te hebben, terwijl zij feitelijk geen…

 • Reddingswerkers: hoe gaat het na de ramp?

  In mei 2000 ontplofte een vuurwerkopslagplaats in Enschede. Achttien burgers en 4 brandweerlieden kwamen om, bijna 1000 mensen raakten gewond en 1200 wijkbewoners raakten dakloos. Het NIVEL onderzocht de gevolgen voor de hulpverleners die bij de ramp betrokken waren. Van ruim 1400 reddingswerkers…

 • Geruststellen beter vóór het onderzoek?

  Geruststelling is een van de meest gebruikte interventies, maar werkt niet altijd goed: veel patiënten blijven ongerust. Zou het zin hebben om patiënten te informeren over de betekenis van een normale testuitslag vóórdat je het onderzoek uitvoert? Nieuw-Zeelandse onderzoekers randomiseerden…

 • Behandel nocebo met placebo!

  Het placebo-effect kent u. Dit is de verwachting dat een behandeling een heilzaam effect zal hebben. Een pilletje waar geen werkzaam bestanddeel in zit, kan op die manier de klachten verhelpen. Tussen de 20 en 40% van de volwassenen en 50% van de kinderen is hier gevoelig voor. Een placebo helpt,…

Wetenschap

 • Vluchtelingen en huisartsen over lichamelijk onverklaarde klachten

  Huisartsen denken dat vluchteling-patiënten de relatie niet zien tussen lichamelijke klachten en hun moeilijke leefsituatie. Vluchteling-patiënten zijn van mening dat huisartsen te lichtvaardig, op grond van vooroordelen, hun lichamelijke klachten toeschrijven aan psychosociale problemen…

 • Opsporen van COPD in de huisartsenpraktijk: wie is er eigenlijk ziek?

  Nationale en internationale COPD-richtlijnen hanteren een vaste waarde van het quotiënt FEV1 /FVC ( Gebruik van dit vaste afkappunt heeft echter veel foutpositieve testuitslagen tot gevolg, vooral in het gebied van lichte tot matig ernstige obstructie. Zou men de ‘ondergrens van normaal’…

 • Hartziekten en atriumfibrilleren

  Dit proefschrift begint met een overzicht van epidemiologische gegevens en beschrijft de mogelijke oorzaken van atriumfibrilleren. Verder geeft de schrijver in de inleiding een overzicht van de behandelingsmogelijkheden. Bij de behandeling van atriumfibrilleren kan je ervoor kiezen om het…

 • De NHG-Standaard Urineweginfecties: commentaar vanuit de medische microbiologie

  Ruim een jaar geleden is de tweede herziening van de NHG-Standaard Urineweginfecties verschenen. Naar aanleiding van deze publicatie, de samenvatting en reacties daarop in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde , plaatsen wij namens de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie …

 • Huidziekten bij kinderen

  Er verschijnen veel proefschriften over de belangrijke chronische ziekten waarmee de huisarts te maken heeft: diabetes mellitus, COPD, depressie en hart- en vaatzieketn. Tussen deze stroom van proefschriften valt een proefschrift over huidziekten bij kinderen (0-17 jaar) direct op. Is er een…

 • Apolipoproteïne en hart- en vaatziekten

  De bepaling van LDL-cholesterol om het cardiovasculaire risicoprofiel vast te stellen, zoals gepropageerd in de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement, dateert van begin jaren negentig. Op technische gronden is apolipoproteïne een betere parameter dan LDL-cholesterol. Bovendien is…

 • Bijstellen NHG-Standaard Urineweginfecties niet noodzakelijk

  In hun commentaar op de NHG-Standaard Urineweginfecties en de daarvan afgeleide publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde wijzen Wolfhagen en Stobberingh er namens de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie vooral op dat het geen sinecure is om een urineweginfectie te…

 • Gewone zorg voor de ongewone patiënt

  Zeldzame aandoeningen zijn levensbedreigende of chronisch progressieve aandoeningen met een prevalentie van minder dan 5 per 10.000 personen. De aandacht voor chronische aandoeningen is vaak gericht op aandoeningen met een relatief hoge prevalentie. Voor zeldzame aandoeningen is vaak…

 • Gegevens uit huisartsenregistraties als bron voor morbiditeitscijfers

  Nederland kent verschillende huisartsennetwerken die de morbiditeit in de praktijkpopulatie registreren. De registraties hebben verschillende achtergronden. Daarom is het de vraag of morbiditeitscijfers op basis van gegevens uit deze registraties betekenis hebben buiten de context van de…

Praktijk

 • Teledermatologie in de praktijk

  In de rubriek Aios doen verslag geeft In de praktijk ruimte aan artsen in opleiding tot specialist huisartsgeneeskunde die willen berichten over het onderzoek of verbeteringsproject dat zij in hun stagepraktijk hebben uitgevoerd. De artikelen worden wel geredigeerd, maar de inhoud ervan…

 • Het maatje worden van je patiënt

  In het meinummer van In de praktijk (H&W mei-2: pag. nhg-66/7) maakten we onder het motto ‘de negatieve boodschap werkt niet’ kennis met de heer Ververs, die van huisarts Philips bij de diabetescontrole te horen krijgt dat hij wat al te ongezond leeft: ‘U rookt, u hebt een bloeddruk van ruim…

 • CVA-patiënten: goed verwijzen naar de eerstelijns logopedist

  De huisarts is in veel gevallen de aangewezen persoon om de zorg rondom de CVA-patiënt te coördineren en te bewaken als deze vanuit een instelling weer thuiskomt. De huisarts kan dan eventueel aanwezige logopedische stoornissen signaleren en de patiënten zo nodig verwijzen naar de eerstelijns…

 • Herpes labialis

  Herpes labialis, ook wel koortslip of koortsuitslag genoemd, is een veelvoorkomende aandoening. De aan de huisarts gepresenteerde incidentie bedraagt ongeveer 1,6 en de prevalentie 2,5 per 1000 patiënten per jaar. Bij naar schatting eenderde van de patiënten treden recidieven op. Voor patiënten…

 • Dok met bloemen

  Ik heb een verstandige huisarts. Hij en ik hebben een goede band opgebouwd, die er vooral op is gebaseerd dat we niet tegen elkaar zeuren. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Want ook al zeur ik nooit, dok vergeet deze ongeschreven regel wel eens. Dan zeurt hij toch heel even. Over stoppen met…

 • ‘Huisartsen hebben te veel tussen hun oren!’

  De ABCDE-training voor huisartsen bestaat uit een aantal modules. In de eerste maken huisartsen kennis met de theorie en in de tweede doen ze ‘examen’ via een aantal digitale noodgevallen. Is dit met succes doorlopen, dan is het tijd om aan de slag te gaan met echte patiënten, of althans…

 • Een bezoek aan de workshops

  Op tv horen de patiënten momenteel dat statines ‘vergif’ zijn en vreselijke bijwerkingen hebben bij een geringe effectiviteit. Vragen in de spreekkamer blijven dan ook niet uit. Wat vertel je de patiënt dan? Over cholesterol en statines: Diverse onderzoeken - met zeer omvangrijke…