Nieuws

OSAS-management door de huisarts is veelbelovend

Gepubliceerd
7 november 2018
Het obstructieve-slaapapneusyndroom (OSAS) komt vaak voor. De meeste patiënten worden verwezen naar de tweede lijn. In Nederland kan de huisarts op diverse plaatsen wel de diagnostiek zelf aanvragen, maar niet de behandeling verzorgen. Dat kan anders. Recent Spaans onderzoek laat zien dat OSAS-management door de huisarts even effectief is én goedkoper.
4 reacties

In een gecontroleerd gerandomiseerd onderzoek in Spanje werden 149 patiënten die vermoedelijk OSAS hadden via de huisarts onderzocht en 153 patiënten bij een slaapcentrum in een academisch ziekenhuis. In de huisartsengroep stelde de huisarts de indicatie voor polygrafie (basisslaapregistratie) of polysomnografie (uitgebreide slaapregistratie met een EEG). De huisarts stelde ook de indicatie voor behandeling met Continuous Positive Airway Pressure (CPAP). De slaapregistraties werden uitgevoerd door een slaapspecialist van een privékliniek. De huisarts en speciaal getrainde doktersassistentes gaven voorlichting over instelling en gebruik van de CPAP en volgden de patiënten bij 1, 3 en 6 maanden. In het slaapcentrum van het academisch ziekenhuis stelde de slaapspecialist de indicaties voor diagnostiek en behandeling.

De evaluatie vond plaats na 3 en 6 maanden met de Epworth Sleepiness Scale (ESS). In de huisartsengroep hadden patiënten met de diagnose OSAS na 6 maanden een afname van 2,49 punten (95%-BI 1,69 tot 3,3) en in de slaapcentrumgroep een afname van 3,11 (95%-BI 2,28 tot 3,94). Het verschil van 1,25 tussen de huisartsengroep en de slaapcentrumgroep paste binnen de voorafgestelde non-inferiority marge van 2 punten, wat betekent dat de behandeling door de huisarts niet minder effectief is dan die door de specialist. In de huisartsengroep kregen wel meer patiënten de diagnose OSAS dan in het slaapcentrum (80,2% versus 70,6%). De kostenbesparing bedroeg € 558,14 per patiënt.

Wellicht kan de Nederlandse huisarts in de toekomst vaker zelf de indicaties voor diagnostiek en behandeling stellen. Scholing en voorzieningen zijn daarbij dan wel noodzakelijk.

Literatuur

  • Tarraubella N, et al. Management of obstructive sleep apnoea in a primary care vs sleep unit setting: a randomised controlled trial. Thorax 2018 Jul 31. DOI: 10.1136/thoraxjnl-2017-211237 [Epub ahead of print].

Reacties (4)

Armand Wielinga 13 november 2018

HOU OP! Weer een taak erbij als je niet oppast.

Jan Wuister 13 november 2018

Inderdaad niet iets voor de gewone huisarts, maar wellicht iets voor een eerstelijnscentrum onder regie van een gespecialiseerde huisarts.

Bart van Pinxteren 18 november 2018

Misschien eerst eens kijken wat voor patienten de beste oplossing is. Vervolgens hoe het met de kosten zit. Als dan blijkt dat het voor patienten prettiger en misschien zelfs beter in de eerste lijn te organiseren is en daarbij ook nog goedkoper, kijken hoe deze zorg kan worden verplaatst zonder dat het 'op het bordje van de huisarts' terecht komt. Dat betekent dat wij in een vroeg stadium betrokken moeten worden.

Loes Wouters 18 november 2018

Bedankt voor jullie reacties. Er is inderdaad meer onderzoek nodig om te bepalen of dit haalbaar en wenselijk is. De kosten uit het artikel zijn berekend op de Spaanse gezondheidszorg, maar wat de kosten zijn in de Nederlandse situatie is onbekend. 

Verder lezen