Nieuws

OSAS-screening in de eerste lijn

Gepubliceerd
27 juni 2019
In 2017 kregen ruim 100.000 patiënten een verwijzing vanwege het slaapapneusyndroom (OSAS), maar eenderde van hen bleek uiteindelijk geen OSAS te hebben. Tegelijkertijd loopt het merendeel van de OSAS-patiënten nog ongediagnosticeerd rond. Er is dus behoefte aan een betere voorselectie van patiënten. Nederlands onderzoek laat zien dat OSAS eenvoudig, veilig en laagdrempelig in de huisartsenpraktijk kan worden uitgesloten met een vragenlijst en nachtelijke zuurstofmeting.
0 reacties

De voordelen van OSAS-screening in de eerste lijn zijn evident: laagdrempelig kunnen uitsluiten van OSAS zonder dat dit de patiënt zijn eigen risico kost en gerichter verwijzen. Ook geven de thuismetingen mogelijk een beter beeld van het werkelijke slaapgedrag van de patiënt. In een prospectief validatieonderzoek, verricht in de regio Twente, bekeken onderzoekers of OSAS met OSAsense (combinatie van een gevalideerde vragenlijst en een nachtelijke zuurstofmeting met pulsoxymetrie) veilig kon worden uitgesloten. Vierenvijftig huisartsenpraktijken namen deel aan het onderzoek en patiënten werden geselecteerd bij een initieel vermoeden van OSAS op grond van klachten. Alle patiënten ondergingen een OSAsense-screening, gevolgd door een poly(somno)grafie in het slaapcentrum die als gouden standaard werd gehanteerd.

In totaal konden 140 van de 164 geïncludeerde patiënten worden geanalyseerd. Bij 100 van de 140 patiënten (71%) was sprake van OSAS. Optimalisatie van de gehanteerde afkappunten resulteerde in een sensitiviteit van OSAsense van 99% (95%-BI 94,6 tot 100), een specificiteit van 65% (95%-BI 48,3 tot 79,4), een negatief voorspellende waarde van 96,3% (95%-BI 81,0 tot 99,9) en een positief voorspellende waarde van 87,6% (95%-BI 80,1 tot 93,1).

Gezien de hoge negatief voorspellende waarde van 96,3% kunnen huisartsen OSAS veilig uitsluiten met behulp van een gevalideerde vragenlijst en een nachtelijke zuurstofmeting (OSAsense).

Literatuur

  • Fabius T, et al. The use of oximetry and a questionnaire in primary care enables exclusion of a subsequent obstructive sleep apnea diagnosis. Sleep Breath 2019 Apr 6. DOI: 10.1007/s11325-019-01834-2 [Epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen