Nieuws

Oudere diabetici vaak overbehandeld

Gepubliceerd
5 januari 2017

Ouderen met diabetes mellitus type 2 (DM 2) werden in 2009-2010 in bijna de helft van de gevallen te intensief behandeld, waardoor hun bloedsuikers te laag werden. Inmiddels is duidelijk dat overbehandeling naast onnodige risico’s voor de patiënten, ook onnodige kosten voor de gezondheidszorg met zich meebrengt. Implementatie in de praktijk van de meer persoonsgerichte tailormade aanpak, zoals beschreven in  de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2, is nodig.

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de gegevens van het GUIDANCE onderzoek, een retrospectief, cross-sectioneel onderzoek met ruim 7000 deelnemers, bekend met DM 2. Doel van het onderzoek was na te gaan of er sprake is van overbehandeling van met bloedsuiker verlagende middelen. Het onderzoek werd uitgevoerd van 2009 tot 2010 en vond plaats in verschillende Europese landen, waaronder Nederland. Het HbA1c van patiënten van 65 jaar en ouder was gemiddeld vergelijkbaar met jongere deelnemers. Vijfenveertig procent van de patiënten van 65 jaar en ouder hadden een HbA1c van minder dan 53 mmol/l en werden vaker met insuline en bloedsuikerverlagende middelen behandeld dan patiënten van dezelfde leeftijd. Gemeten naar de huidige maatstaven worden bijna de helft van de oudere patiënten met DM 2 overbehandeld, waardoor ze een grotere kans hebben op hypoglycemieën. Vooral voor patiënten die reeds bekend zijn met cardiovasculaire aandoeningen levert dit een extra risico op voor ernstige complicaties.

Dit onderzoek dateert van voor de revisie van de NHG-Standaard DM 2 in 2013. In  de nieuwe NHG-Standaard zijn de richtlijnen voor de glycaemische controle aangescherpt. In de nieuwe standaard wordt de streefwaarde van het HbA1c niet meer absoluut gehanteerd, maar is deze, in overleg met de patiënt, afhankelijk van leeftijd, duur van de diabetes, de aanwezigheid van comorbiditeit en complicaties en de ernst daarvan, alsook de wens van de patiënt met het oog op de haalbaarheid. Hopelijk leidt deze overstap van de one-size-fits-all benadering naar een meer individualistische tailormade aanpak inderdaad tot een reductie van het aantal overbehandelingen. Vervolgonderzoek zal dat moeten uitwijzen.

Müller N, et al. Is there evidence of potential overtreatment of glycaemia in elderly people with type 2 diabetes? Data from the GUIDANCE study. Acta Diabetol. 2016 Nov 11. [Epub ahead of print]

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen