Nieuws

Overdiagnose hartfalen in de eerste lijn

Gepubliceerd
1 december 2016
De diagnose acuut hartfalen (HF) wordt voornamelijk gesteld in de eerste lijn. Om een adequate diagnose van HF te kunnen stellen, is echocardiografie nodig. Vooral in de eerste stadia van deze aandoening én bij mensen met obesitas, COPD en bij ouderen is het stellen van de diagnose HF lastig en bestaat er een risico op onder- of overdiagnose wanneer de huisarts alleen op de kliniek moet varen.
Nederlandse onderzoekers wilden de mate van overdiagnosticering van HF in de eerste lijn kwantificeren. Hiervoor evalueerden zij of de diagnose die de huisarts had gesteld, overeenkwam met de diagnose van een expertpanel. Tevens bepaalden de onderzoekers welke patiëntkenmerken geassocieerd waren met verwijzing voor echocardiografie.
De onderzoekers voerden hiervoor in 2010 een crosssectioneel onderzoek uit in dertig huisartsenpraktijken in en rondom Amersfoort, waar ongeveer 70.000 patiënten stonden ingeschreven. Van deze patiënten hadden er 683 de ICPC-code K77 (HF). De gemiddelde leeftijd van deze patiënten was 77,9 jaar (standaarddeviatie 11,4), 42,2% was man en 79,6% was tevens onder behandeling van een cardioloog. In totaal waren 77 patiënten (17,8%) opgenomen geweest vanwege acuut HF. Van de 683 patiënten die de diagnose van de huisarts hadden gekregen, kregen er 434 (63,5%) ook deze diagnose van het expertpanel. Het expertpanel stelde bij 118 patiënten (17,3%) dat deze ten onrechte de diagnose HF hadden gekregen. Van een derde groep was onvoldoende informatie beschikbaar om de diagnose hartfalen met zekerheid te kunnen stellen. Daarom werd deze groep in dit onderzoek gelabeld als ‘mogelijk hartfalen’.
Met multivariate analyse lieten de onderzoekers zien dat een jongere leeftijd, een myocardinfarct in de voorgeschiedenis en het voorgeschreven krijgen van ACE-remmers en/of angiotensine receptorblokkers onafhankelijke voorspellers waren van verwijzing door de huisarts voor echocardiografie.
Marloes Minnaard

Literatuur

  • 1.Valk M, et al. Overdiagnosis of heart failure in primary care: a cross-sectional study. Br J Gen Pract 2016;66:e587-92.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen