Alle nummers
Archief tijdschrift

2016, nummer 12

Jaargang
59

Nieuws

 • Advies aan de huisarts bij palliatieve zorg

  Palliatieve zorg is een van de meest complexe taken van de huisarts. Huisartsen vragen hierover het vaakst advies aan mantelzorgers en collega-huisartsen. Het gaat dikwijls om lichamelijke klachten en minder vaak over sociale problemen en levensvragen. …

 • Effect neuraminidaseremmers bij influenza

  In 2002 bespraken we in dit tijdschrift de rol van neuraminidaseremmers bij de behandeling en profylaxe van influenza. Die bleek zeer beperkt. In 2009 circuleerde een pandemie influenza A/H1N1, die bij vele regeringen leidde tot grootschalige inkoop van neuraminidaseremmers…

 • Na een ICU-opname: wat doet de huisarts?

  Het aantal patiënten met sepsis neemt toe. Voor een deel komt dat omdat we ernstig zieke patiënten steeds beter kunnen behandelen. Veel mensen krijgen bijvoorbeeld chemotherapieën waardoor het afweersysteem deels onderdrukt is en de kans op een sepsis toeneemt. In Nederland…

 • Vitex agnus castus bij premenstrueel syndroom?

  CATS, critically appraised topics, proberen een evidence-based antwoord op een praktijkvraag te krijgen. Coördinatie: Marianne Dees en Annet Sollie • Correspondentie: redactie@nhg.org. Vraagstelling Bij een patiënte met een moeilijk behandelbaar premenstrueel syndroom (PMS) raadpleegden wij…

 • Mobiele telefoon effectief bij stoppen met roken

  PEARLS bieden de lezer bruikbare wetenschap voor de werkvloer, op basis van de Cochrane Database of Systematic Reviews. Coördinatie: Hans van der Wouden • Correspondentie: j.vanderwouden@vumc.nl. Context Het gebruik van mobiele telefonie is de laatste jaren exponentieel toegenomen. Mobiele…

 • Code of Practice Euthanasie nog weinig bekend

  Weet u als huisarts hoe uw handelen bij euthanasie wordt beoordeeld? De Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE’s) publiceerden hierover in april 2015 een Code of Practice (zie [kader ]). Aanleiding voor het opstellen van deze code was de aanbeveling in de Tweede Evaluatie van de Wet…

 • Overdiagnose hartfalen in de eerste lijn

  De diagnose acuut hartfalen (HF) wordt voornamelijk gesteld in de eerste lijn. Om een adequate diagnose van HF te kunnen stellen, is echocardiografie nodig. Vooral in de eerste stadia van deze aandoening én bij mensen met obesitas, COPD en bij ouderen is het…

 • Huisarts in contact mét en over de patiënt

  In de zorg voor mensen met chronische aandoeningen is ruimte voor substitutie. Dat houdt in dat een deel van de zorg die nu in de tweede lijn wordt geleverd, kan worden geboden in de eerste lijn en dat patiënten dus eerder terugverwezen kunnen worden naar de huisarts en de praktijkondersteuner…

 • Het verbeteren van patiëntuitkomsten

  Graag willen wij reageren op enkele punten uit het overigens mooie stuk van Hobma et al. in het oktobernummer van H&W. De auteurs stellen dat het nodig is dat aan huisartsen pas verplichtingen worden opgelegd als deze bewezen effectief zijn en een meerwaarde hebben voor de patiënt. Dit lijkt ons te…

 • Ik ken u toch?

  Laatst ben ik een visite gaan rijden omdat ik niet meer wist hoe de patiënte eruitzag. Er speelde iets kleins, het werd groter, ik had contact met familie, casemanager, thuiszorg, poh-ouderenzorg en opeens realiseerde ik me: ik zie haar niet voor me. Dat zat me niet lekker. Ik ging bij haar langs,…

 • Behandeling langdurige draaiduizeligheid

  Welke literatuur heeft geleid tot de belangrijkste onderzoeksvraag waarop een aiotho (arts-in-opleiding tot huisarts-onderzoeker) promoveert? In (Ver)stand van zaken leest u een korte samenvatting. Coördinatie: Nadine Rasenberg, Erasmus MC, aiotho en redactielid H&W • Correspondentie: n.rasenberg…

 • DOAC’s op voorschrift van huisarts voortaan ook vergoed

  Het eerste voorschrift van een DOAC uitgeschreven door huisartsen wordt nu ook vergoed. Zorgverzekeraars Nederland heeft op verzoek van het NHG de regelgeving aangepast. In het NHG-Standpunt over anticoagulantia dat verscheen in het septembernummer van H&W is de conclusie dat…

 • Overspannen dokters door het HIS?

  Vroeger zei men weleens dat een huisarts liever scheidde van zijn levenspartner dan van zijn HIS. Uit een Amerikaans onderzoek blijkt nu waarom. Een arts in de eerstelijnspraktijk besteedt tweemaal zoveel van de overvloedige werktijd aan zijn HIS als aan zijn…

 • Draai niet om duizeligheid heen

  Een op de tien ouderen bezoekt de huisarts jaarlijks met duizeligheidsklachten. Vaak kunnen deze patiënten niet van hun klachten worden afgeholpen. De gedachte dat er weinig aan te doen is, zal bij veel huisartsen al tijdens het consult door het hoofd spelen…

 • Herkennen risico op borstkanker moet beter

  Vrouwen met angst voor borstkanker consulteren vaak de huisarts (jaarlijks 25,9 per 1000 vrouwen). De helft van deze vrouwen wordt doorverwezen voor verder onderzoek, waarbij de diagnose borstkanker zelden wordt gediagnosticeerd. Het beter identificeren van…

 • Chronisch gebruik van antidepressiva

  Meer dan 30% van de gebruikers van antidepressiva gebruikt deze langer dan een jaar en slechts een minderheid stopt de medicatie in de jaren hierna, ook al zijn de klachten verdwenen. Chronisch gebruik van antidepressiva zonder indicatie veroorzaakt onnodige…

Wetenschap

 • Eerstelijnszorg voor chronische kankerpatiënten

  Het aantal patiënten met kanker in de chronische fase neemt toe doordat zowel de incidentie van als de overleving na kanker toeneemt. Door het groeiende beroep dat chronische kankerpatiënten doen op nazorg in de tweede lijn rijst de vraag of substitutie van…

 • Revalidatie versus gedragstherapie bij chronische vermoeidheid

  Er zijn 30.000-40.000 Nederlanders die lijden aan het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS). Cognitieve gedragstherapie en graded exercise therapy zijn bewezen effectief bij CVS. …

 • Minder antibiotica door interventie in FTO

  Huisartsen schrijven antibiotica soms te snel voor aan patiënten met luchtwegklachten. Een uitgesteld recept kan het aantal antibioticavoorschriften verminderen. …

 • Echografie bij schouderpijn: doen of niet?

  Bij patiënten met schouderpijn luidt het advies geen specifieke diagnose te stellen en de behandeling te richten op pijn en beperkingen. De prognose is ongunstig: 40% is na één jaar niet genezen. De…

Praktijk

 • Kennistoets: vragen

  De kennistoets gaat over één artikel in dit nummer van H&W, namelijk: Ottenheijm RPG. Echografie bij schouderpijn: doen of niet? Huisarts Wet 2016;59(12):551-3. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van bronnen die daarbij aansluiten, zoals NHG-Standaarden, Farmacotherapeutisch Kompas en CBO…

 • Kennistoets: antwoorden

  1b Ottenheijm RPG. Echografie bij schouderpijn: doen of niet? Huisarts Wet 2016;59(12):551-3. 2c Ottenheijm RPG. Echografie bij schouderpijn: doen of niet? Huisarts Wet 2016;59(12):551-3. 3b Winters JC, Van der Windt DAWM, Spinnewijn…

 • Wratten

  Een derde van alle basisschoolkinderen heeft één of meer wratten. Wratten horen tot de twintig meest gestelde diagnosen in de huisartsenpraktijk met een incidentie van 32,3 per 1000 patiënten per jaar voor alle leeftijden, waarbij de incidentie het hoogst is voor de leeftijd…

 • Ernstige rabdomyolyse na CrossFit

  Een 22-jarige man werd naar de spoedeisende hulp verwezen in verband met langdurige heftige spierpijn. De patiënt had vier dagen tevoren excessief gesport middels een CrossFit-training. Twee dagen hierna ontstond een bruine verkleuring van de urine, zonder dat er sprake was van dysurie of…

Richtlijn

 • NHG-Standaard Borstkanker (derde herziening)

  Belangrijkste wijzigingen De rol van de huisarts in verschillende fasen van het zorgproces (bij verwijzing naar de mammapoli, het aanbieden van een vervolgcontact na de diagnose en in de nazorg) is toegevoegd. …