Nieuws

Overleving bij uitgezaaide kanker

Date
12 januari 2021
Bij 1 op de 5 patiënten die de diagnose kanker krijgt, is de kanker uitgezaaid. Dat zijn 21.000 patiënten per jaar. Uitzaaiingen kunnen ook nog later in het ziektetraject optreden. Naar schatting gaat het jaarlijks om 17.000 patiënten. De totale groep patiënten met uitgezaaide kanker betreft dus meer dan 38.000 per jaar, bijna 5 per normpraktijk. De afgelopen 10 jaar is de gemiddelde mediane overleving slechts 1 maand toegenomen, maar er zijn wel verschillen per tumorsoort. Dit blijkt uit het rapport ‘Kankerzorg in beeld’ van het IKNL over uitgezaaide kanker. Het rapport doet ook aanbevelingen over de specifieke zorg voor deze patiënten.