Nieuws

Overzichtelijke update over oncologie

Gepubliceerd
30 april 2014
Doelgroep Huisartsen en artsen-in-opleiding tot specialist huisartsgeneeskunde.
Inhoud Het perspectief van iemand die kanker heeft, is de afgelopen decennia fors verschoven. Vroege opsporing en gerichtere behandeling hebben de vooruitzichten van kankerpatiënten verbeterd. Iedere huisarts heeft circa 80 (ex-)kankerpatiënten in de praktijk en dat aantal breidt zich uit. Zij leven aanmerkelijk langer dan voorheen. De auteurs pleiten voor een actievere rol van de huisarts bij de nacontrole en nazorg van kanker. Voorwaarden hiervoor op het gebied van kennis en organisatie staan beschreven in het laatste hoofdstuk, ‘De huisarts als hoofdbehandelaar in de chronische fase’.
Het boek laat zich goed gebruiken ter aanvulling van kennishiaten over behandelwijzen en korte- en langetermijngevolgen van kanker. De auteurs beschrijven de belangrijke rol van de huisarts bij screening op en diagnostiek van kanker. In algemene hoofdstukken houden zij de belangrijkste screeningsprogramma’s tegen het licht en staan ze stil bij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van behandeling. Van de top-tien bij mannen en vrouwen komen 18 lokalisaties aan bod.
De hoofdstukken zijn logisch opgebouwd. Ze brengen de huisarts met kernpunten, heldere tekst, tabellen, een enkele afbeelding en het benoemen van aandachtspunten snel op de hoogte van bestaande en nieuwe kennis. In de meeste hoofdstukken schetsen de auteurs in klare taal om hoeveel patiënten het in de praktijk gaat; als maat voor succes noemen ze de extra overleving in maanden dan wel jaren, of het sterftepercentage. Het was de duidelijkheid ten goede gekomen als dit consequenter was doorgevoerd. Meer aandacht voor de uniformiteit van de hoofdstukken zou de standaard van dit boek verhogen. De index is een goede hulp voor wie zoekt naar één begrip, medicament of behandeling.
Oordeel Het boek is een aanrader voor huisartsen en artsen-in-opleiding tot specialist huisartsgeneeskunde. Het brengt de grote hoeveelheid kennis van oncologie die een huisarts nodig heeft in één uitgave samen. Na lezing ben je weer op de hoogte, en als naslagwerk geeft het precies voldoende informatie. Het verdient, gelijk de standaarden, uniformering en een regelmatige update.
Waardering: • • • •
zeer matig •
matig • •
redelijk • • •
goed • • • •
uitstekend • • • • •

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen