Alle nummers
Archief tijdschrift

2014, nummer 5

Jaargang
57

Nieuws

 • Overzichtelijke update over oncologie

  Doelgroep Huisartsen en artsen-in-opleiding tot specialist huisartsgeneeskunde. Inhoud Het perspectief van iemand die kanker heeft, is de afgelopen decennia fors verschoven. Vroege opsporing en gerichtere behandeling hebben de vooruitzichten van kankerpatiënten verbeterd. Iedere huisarts heeft…

 • Het verschil tussen A en B

  Uit onderzoek blijkt, om maar wat te noemen, dat bloeddrukverlager A de bloeddruk significant verlaagt, terwijl bloeddrukverlager B daar niet in slaagt. Welke conclusie verbindt de gehaaide huisarts daaraan? Allereerst natuurlijk dat de vergelijking wel zal zijn uitgevoerd door de fabrikant van…

 • ‘Telenefrologie heeft veel praktische voordelen’

  In juni promoveerde Nynke Scherpbier op haar proefschrift Optimising chronic kidney disease management in primary care. Is shared care the answer? In een interview vertelt ze over haar onderzoeksbevindingen die van belang zijn voor het werk van de huisarts. Scherpbier vertelt dat ze…

 • Wat u ervan vindt

  Iedere maand ligt er een nieuwe H&W bij u op de mat en het is een hele klus om dat voor elkaar te krijgen. Voor een deel bestaat H&W uit spontaan aangeboden artikelen, daarnaast gaan we actief op zoek naar mogelijke artikelen en andere bijdragen. De redactie probeert een zo interessant mogelijk…

 • Gelijk

  ‘Hoeveel graden is het absolute nulpunt?’ ‘–273 graden, dacht ik.’ ‘Ja, je hebt gelijk!’ ‘Yes!!’ Soms onthoud je triviale feitjes. Waarom je nou net die informatie hebt onthouden is vaak onduidelijk. Ik heb bijvoorbeeld helemaal niets met het absolute nulpunt. Het onthouden van dat feit…

 • VitB12-tekort door maagbeschermers

  Vitamine B12-deficiëntie is niet zo’n ‘hype’ als vitamine D-deficiëntie, maar toch een veel voorkomende diagnose binnen onze patiëntenpopulatie. Een tekort aan vitamine B12 kan verschillende oorzaken hebben. Een van de bekendere is pernicieuze anemie, maar ook gebruik van maagbeschermers blijkt…

 • Comorbiditeit bij diabetes type 2

  Wat is de invloed van chronische comorbide aandoeningen bij patiënten met diabetes type 2 op diabetes uitkomstwaarden op de lange termijn? Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van diabetes mellitus, zoals de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2, richten zich meestal…

 • Meteen fysio bij lage rugpijn

  Sinds 2006 is een verwijzing van de huisarts niet meer nodig voor vergoeding van een fysiotherapeutische behandeling. Veel mensen maken intussen gebruik van deze directe toegankelijkheid. Voor lage rugpijn is nu in kaart gebracht hoeveel precies: iets meer dan de helft van de door een…

 • Samen leren en werken

  Een voorwaarde voor goede samenwerking tussen partijen en het slagen van een project is dat eenieder over de juiste (en liefst dezelfde) informatie beschikt. In de eerste lijn is het aanbieden van nascholingen voor huisarts en praktijkondersteuner of praktijkassistent een voorbeeld van zo’n…

 • Geef ook milde rokers stopadvies

  Huisartsen blijken geneigd te zijn om milde rokers ook milder te wijzen op het belang van stoppen met roken dan zware rokers. Bovendien blijkt dat de Nederlandse huisarts het roken bij meer dan driekwart van de patiënten niet aanstipt tijdens het spreekuur. In Groot-Brittannië is hier meer…

 • Zorgen over patiënten met verstandelijke beperking

  Naar verwachting zullen geleidelijk aan meer mensen met een verstandelijke beperking aanspraak maken op huisartsenzorg. Uit onderzoek van het NIVEL blijkt dat huisartsen zorgen hebben over deze ontwikkeling. Zij vinden dat hun zorg aan mensen met een verstandelijke beperking op een aantal…

 • Systemische corticosteroïden bij acute rhinosinusitis

  Vraagstelling Rhinosinusitis – vaak gekenmerkt door rinorroe, verstopte neus en aangezichtspijn – is een veelvoorkomende klacht in de huisartsenpraktijk. De incidentie bedraagt 20 per 1000 mannen en 34 per 1000 vrouwen per jaar, met een piek op de leeftijd tussen 30 en 40 jaar. De oorzaak is…

 • Hoe lang duurt oorpijn?

  Luchtweginfecties, waaronder otitis media, zijn de meest voorkomende reden waarvoor kinderen bij de huisarts komen. Meestal gaan de klachten vanzelf over, maar de vraag is natuurlijk: wanneer? Een goed antwoord hierop is belangrijk, want als klachten langer duren dan de dokter aangeeft, is dit…

 • Geen paracetamol én ibuprofen bij kind met koorts

  Context In Nederland is paracetamol een veelgebruikt middel bij kinderen met koorts. Buiten Nederland wordt daarnaast veel gebruikgemaakt van ibuprofen. Het is mogelijk dat de combinatie van beide nog effectiever is in het verlagen van de temperatuur en het verbeteren van het algemeen…

 • Dyspnoe bij ouderen

  Kortademigheid komt frequent voor bij ouderen. Regelmatig is de onderliggende oorzaak niet duidelijk. Meer kennis hierover zou in de praktijk zeer welkom zijn. Yvonne van Mourik et al. deden hier (onder andere) onderzoek naar. Hun conclusie: kortademigheid wordt in 60% van de gevallen…

Wetenschap

 • Een samenwerkingsmodel voor patiënten met chronische nierschade

  Chronische nierschade komt veel voor bij patiënten met diabetes mellitus of hypertensie. Dit gaat gepaard met hoge cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. Een samenwerkingsmodel tussen huisarts, praktijkondersteuner en nefroloog is een effectieve manier om de bloeddruk te…

 • Somberheid in de palliatieve fase

  Een belangrijk aspect van palliatieve zorg is de begeleiding van emotionele klachten; de klassieke medische benadering schiet daarbij vaak tekort. Somberheid en verdriet zijn verschijnselen die bij de palliatieve fase horen en die aandacht verdienen zonder ze meteen te kwalificeren als een…

 • Het aiothotraject, 15 jaar na de start

  Sinds 1998 is het mogelijk om de huisartsopleiding te combineren met promotieonderzoek als ‘arts in opleiding tot huisarts en onderzoeker’ (aiotho). Op 1 juli 2012 waren er in Nederland 81 aiotho’s en 34 oud-aiotho’s actief. Gezamenlijk hadden zij meegewerkt aan 491…

Praktijk

 • Kennistoets: antwoorden

  1. Juist / 2. Onjuist Het antimicrobieel geneesmiddel van eerste keus bij OMA bij kinderen is in alle gevallen amoxicilline gedurende één week in een dosering van 40 mg/kg lichaamsgewicht per dag. Bij contra-indicaties voor amoxicilline geeft de huisarts…

 • Bicepspeesruptuur

  Een 69-jarige man meldt zich op het spreekuur vanwege een voor hem onverklaarbaar hematoom op zijn rechterbovenarm. Hij heeft een aantal dagen geleden zijn balkondeuren met kracht achter zich gesloten, daarna is het hematoom geleidelijk ontstaan. Er is anamnestisch verder geen sprake van een…

 • Gynaecomastie is niet altijd onschuldig

  Gynaecomastie bij pasgeborenen, pubers en mannen ouder dan 50 is vaak fysiologisch. Men kan meestal volstaan met geruststelling en afwachtend beleid. Bij patiënten uit andere leeftijdsgroepen kan gynaecomastie, vooral als die in korte tijd ontstaat, een onderliggende oorzaak hebben. …

 • Ondertussen in TPO…

  In het redactioneel staat hoofdredacteur Sietsche van Gunst stil bij de transitie van ziektegeorienteerde zorg naar persoonsgerichte zorg. Want dat klinkt allemaal mooi, maar wat betekent het eigenlijk voor de praktijkondersteuner? Persoonsgerichte zorg voor mensen met complexe zorgvragen is…

 • Steekproefgrootte

  Het is opvallend dat bij gerandomiseerde trials het aantal deelnemende patiënten sterk kan verschillen. Soms worden er 2000 patiënten ingesloten, soms zijn groepen van 25 patiënten kennelijk al groot genoeg om een eventueel verschil aan te tonen. Wat is de verklaring hiervoor? …

 • Kennistoets: vragen

  Op de huisartsenpost ziet de huisarts Ruben, anderhalf jaar. Ruben heeft sinds drie dagen koorts en oorpijn. Hij is zieker aan het worden en huilt veel. Bij onderzoek vindt de huisarts symptomen van een dubbelzijdige otitis media acuta, hij wil een antibioticakuur voorschrijven. Omdat eerder…

 • Inzage in het patiëntendossier

  Het medisch dossier bevat informatie die noodzakelijk is voor een ‘goede hulpverlening’. Niets meer en niets minder. Patiënten hebben recht op inzage in en afschrift van de inhoud van hun medisch dossier. Inzage of afschrift mag niet worden verstrekt als dat de privacy van een ander…

 • Klapvoet

  Een klapvoet (voetheffersparese) is een vervelende aandoening die direct problemen geeft bij het lopen en een valgevaar oplevert. Een klapvoet heeft vele oorzaken, maar meestal gaat het om verminderd functioneren van de kuitbeenzenuw (nervus peroneus neuropathie). In veel gevallen is de…

 • Wachttijden zijn gezond

  De wachttijden voor medisch specialisten zijn jammer genoeg erg kort geworden. Niets krijgt meer de tijd vanzelf over te gaan. Desondanks durven veel specialisten, zeker die in ons lokale ziekenhuis, alsnog te zeggen: ‘In dit geval, gezien de bevindingen, is afwachten beter.’ Dat durven ze…

 • Wondroos

  Huidinfecties komen vaak voor. De bijbehorende roodheid of pijn is voor de patiënt meestal de reden om naar de dokter te gaan. Bij diepe huidinfecties gaat het meestal om het been, de arm of het gezicht en de klacht gaat regelmatig gepaard met koorts en algehele malaise. Het is soms lastig…

 • Recente ontwikkelingen in de psychotherapie

  Nieuwere vormen van psychotherapie zijn niet per se effectiever dan bestaande. Een aantal van de nieuwere vormen zijn alleen bewezen effectief bij een specifieke diagnose. Eye Movement Desensitization and Reprocessing is effectief bij PTSS, schematherapie bij de borderline…

Richtlijn

 • NHG-Standaard Eczeem (tweede herziening)

  De NHG-Standaarden geven richtlijnen voor het handelen van de huisarts; de rol van de huisarts staat dan ook centraal. Daarbij geldt echter altijd dat factoren van de kant van de patiënt het beleid mede bepalen. Om praktische redenen komt dit uitgangspunt niet telkens opnieuw in de…