NHG Forum

‘Pak e-health structureel aan’

Gepubliceerd
26 november 2020
Digitale innovaties zoals beeldbellen zijn in een stroomversnelling geraakt in 2020. Het NHG pleit voor meer onderzoek naar e-health die bijdraagt aan persoonsgerichte zorg.
0 reacties

Freke Zuure, programmamanager e-health: ‘Door COVID-19 zie je verschillende dingen gebeuren. Aan de ene kant worden online afsprakenmodules uitgezet vanwege de angst dat anders meer besmette patiënten binnenkomen, aan de andere kant is beeldbellen enorm toegenomen. De crisis laat zien dat e-health geen luxe is, maar onmisbaar kan zijn als fysieke aanwezigheid niet mogelijk is, en meer mogelijkheden biedt.

Laat digitale diensten op elkaar aansluiten en integreer ze in de praktijkvoering. Pas dan is e-health, behalve een COVID-19- noodoplossing, een kans om patiënten meer eigen regie te geven, minder werkdruk en betere zorgkwaliteit.

COVID-19 heeft de kansen van digitale zorg laten zien, maar niet alles gaat goed en er rijzen ook vragen. Hoe voorkom je dat je bij beeldbellen diagnoses mist, en is het geschikt voor een eerste consult met nieuwe patiënten? Uiteindelijk moet de vraag niet zijn: kan het digitaal, maar: wat past bij deze patiënt, bij diens zorgvraag en situatie? Voor welke zorgvragen is beeldbellen geschikt of zelfs beter, wanneer een fysiek consult?’

Onderbouwen

‘Wetenschappelijke onderbouwing van e-health is nodig. Er zijn hoge verwachtingen van de talloze technologietoepassingen, maar die maken die beloftes niet altijd waar. Met alle risico’s van dien. Verbeteren ze de zorg, doen ze dat effectief, en zo ja: voor welke doelen en doelgroepen? En hoe verandert dit het zorgproces? Het NHG doet zelf geen wetenschappelijk onderzoek. Wij verspreiden wetenschappelijke kennis, en vertalen die naar de praktijk. We denken mee over criteria voor e-healthtoepassingen en signaleren vragen, behoeften en trends waarvoor wetenschappelijke onderbouwing gewenst is. Het NHG pleitte in juli samen met de LHV en InEen in een brief naar de Tweede Kamer voor meer onderzoek naar de effectiviteit van digitalisering in de huisartsenpraktijk. Inmiddels zijn we met VWS in gesprek over een aanpak.’

Digitaal folderrek met impact

‘Thuisarts.nl is vaak bestempeld als de effectiefste e-healthtoepassing in de Nederlandse zorg, met bijna 5 miljoen unieke bezoekers per maand, en blijvende groei. De website is ooit opgezet ter vervanging van het folderrek en de patiëntenbrieven. Het uitgangspunt was dat huisartsen Thuisarts.nl konden gebruiken tijdens het consult. Maar uit ons onderzoek van begin dit jaar bleek dat 70% van de bezoekers veel eerder op Thuisarts.nl kijkt, nog voordat zij contact hebben gezocht met een zorgverlener. Inmiddels experimenteren we met sterker meer interactiviteit via een chatbot op Thuisarts.nl en met een Engelstalige versie van Thuisarts.nl: GPinfo.nl, met als basisgedachte: hoe meer we zelfregie en zelfzorg van burgers en patiënten versterken, hoe meer we huisartsen en andere zorgverleners ondersteunen. We werken nu aan stapsgewijze ontwikkeling van een bredere bekostiging van Thuisarts.nl. De baten reiken immers verder dan het consult met de huisarts. Tijdens de eerste uitbraak van COVID-19 in Nederland hadden we een kwart miljoen bezoekers per dag. Wat zou je een impact kunnen hebben als je Thuisarts.nl verder verrijkt.’

Transformatie

‘Een losse gezondheidsapp kan nooit structureel de gezondheidszorg verbeteren. Afzonderlijke systemen moeten kunnen samenwerken. En de praktijk moet erop zijn ingericht, wat een investering vraagt van drukke huisartsenpraktijken. Experimenteren en veranderen kosten tijd en energie, en niet alles zal meteen goed gaan. Maar de digitale transformatie is te versnellen door goede praktijkvoorbeelden, door een ideaal zorgproces te schetsen als inspiratiebron voor stapsgewijze transformatie, door stimulering, ook financieel, en door wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van e-health. Dan kan e-health, behalve een noodoplossing bij COVID-19, een kans zijn om werkdruk te verminderen zonder kwaliteitsverlies, om meer tijd te creëren voor patiënten die het fysieke consult juist wel nodig hebben, om patiënten ook bij behandeling en herstel te ondersteunen, om patiënten meer eigen regie te geven over hun gezondheid, kortom: om de zorg persoonsgerichter en toekomstbestendig te maken.’

Webinar#1 op 10 december over telemonitoring

In aanloop naar het NHG-Congres ‘Poten in de klei, kop in de cloud’ op 5 november 2021, zijn er 3 webinars. De eerste is op donderdagavond 10 december 2020 en heeft als thema ‘Telemonitoring: zorg op afstand of zorg dichterbij?’ Voor meer informatie en inschrijven: nhgcongres.nl.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen