Nieuws

Palliatieve zorg

Gepubliceerd
10 mei 2004

Wie denkt dat ethiek saaie kost oplevert, ervaart in deze bundel het tegendeel: elf beschouwingen over ethiek en palliatieve zorg worden op smakelijke wijze opgediend. In het Ten geleide introduceren de auteurs de thema's van de komende hoofdstukken op een uitnodigende manier aan de hand van een casus uit de praktijk. Elk hoofdstuk eindigt met een concrete suggestie voor persoonlijke reflectie over het betreffende onderwerp. Het boek kwam tot stand naar aanleiding van een onderzoeksproject van de Centra voor Ontwikkeling van Palliatieve Zorg. In het eerste deel Onderzoek in de palliatieve zorg komt onder andere het invasieve karakter van kwalitatief onderzoek bij patiënten in deze levensfase aan bod en de morele dilemma's die dat met zich meebrengt. In het tweede deel Patiënten en hun naasten worden morele vragen geformuleerd die aan de orde komen bij palliatieve zorg voor kinderen. Respect voor autonomie, hoop en vertrouwen zijn hier kernwoorden, die aan de hand van uitspraken van ouders en behandelaars concreet worden gemaakt. Het hoofdstuk Een goede dood laat het perspectief van de terminale patiënt zien en zet de lezer aan het denken over normatieve ideeën omtrent goed sterven. Het derde deel gaat over de zorgverlener. In het hoofdstuk Emoties en verlangens van patiënten in de palliatieve zorg worden vijf soorten zorgverlenersmodellen (bijvoorbeeld het paternalistische en het informatieve) gepresenteerd. Op een boeiende manier wordt zichtbaar gemaakt wat de patiënt hier nu wel of niet aan heeft. Dit geeft de lezer de gelegenheid te reflecteren over de voordelen en beperkingen van het eigen gehanteerde model. Het laatste deel, Morele overwegingen in de palliatieve zorg, opent met een onderzoek naar morele problemen in de dagelijkse praktijk. Bij complexe problematiek is er de mogelijkheid van een ‘moreel beraad’. Deze methode, die ontwikkeld is in Nijmegen, wordt stapsgewijs uitgelegd. Kortom, alle hoofdstukken zijn informatief en dragen bij aan de leesbaarheid van deze bundel. Voor iedereen die in zijn/haar werk met palliatieve zorg te maken heeft!

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen