Alle nummers
Archief tijdschrift

2004, nummer 5

Jaargang
47

Nieuws

 • Diabetesverhalen

  Dit is nu eens geen evidence-based boek over diabetes, of met tips over wat te doen en wat te laten, maar een werkboekje dat oorspronkelijk bedoeld was om met hulpverleners te praten over het verbeteren van diabeteszorg. Het boekje is het resultaat van een aantal workshops in Londen voor…

 • Manipuleren van nek en rug en KNGF-richtlijn

  In deze H&W kunt u lezen dat manuele therapie bij nekpijn helpt en nog kosteneffectief is ook. Eind 2003 verscheen in Family Practice een trial uit Wales over osteopathie bij nek- en rugklachten, waarbij manipuleren vergeleken werd met de gebruikelijke zorg door huisartsen. De goed opgezette…

 • Urologie

  Onder redactie van een viertal hoogleraren huisartsgeneeskunde is in 2000 de serie ‘Praktische Huisartsgeneeskunde’ gestart. Per deel wordt een specialistisch gebied binnen de geneeskunde belicht vanuit het perspectief van de huisarts: er is veel aandacht voor epidemiologische aspecten; men gaat…

 • Mannelijke artsen achtergesteld?

  Hoewel vrouwen nog altijd ondervertegenwoordigd zijn in de hogere functies in de gezondheidszorg, vindt er wel een verschuiving plaats. De BMJ meldt op basis van gegevens uit Nieuw-Zeeland dat vrouwen steeds meer toegang krijgen tot banen in de gezondheidszorg die traditioneel door mannen vervuld…

 • Wakkergeschud virus

  Ruim dertig jaar geleden werd een oorzakelijk verband geopperd tussen gordelroos en verwondingen en operaties. Omdat een relatie slechts kan worden aangetoond in de aanwezigheid van een controlegroep, werden onlangs 244 gordelroospatiënten uit huisartsenpraktijken in Londen vergeleken met 483…

 • Injecties, fysiotherapie of afwachten bij tenniselleboog

  Met veel belangstelling heb ik het artikel Van Smidt et al. gelezen over de aanpak van de tenniselleboog (H&W 2004;47:74-9). De huisarts die het artikel, en de patiënt die de strip leest, krijgen naar mijn idee duidelijk de boodschap mee dat fysiotherapie beter is dan een afwachtend beleid. Ik…

 • Wonca-appetizer: opleiding en Oost-Europa

  Bijna vijfhonderd Nederlandse haio's hebben zich ingeschreven voor de WONCA volgende maand in Amsterdam. In landen waar de huisartsgeneeskunde van oudsher een sterke positie inneemt, zijn de opleidingen ook degelijk, ook al lopen die sterk uiteen. De huisartsopleiding in Engeland duurt weliswaar…

 • Hoe kijken huisartsen naar rode ogen?

  Wat een opluchting te lezen dat de NHG-Standaard Het rode oog door zeer veel huisartsen niet gevolgd wordt en niet meer voldoet in de huidige huisartsgeneeskunde (H&W 2004;47:132). De tijd ligt achter ons om, door zuinigheid gedreven, de oogheelkundige diagnostiek alleen met lampjes en…

 • Het verschil tussen triage en diagnose

  Onlangs werd een huisartsenpost geconfronteerd met een klacht over een gemiste malaria. In de betreffende casus was sprake van een patiënt bij wie drie maanden na terugkeer uit Nieuw Guinea nog malaria optrad, ondanks het gebruik van adequate malariaprofylaxe. Bij de afhandeling van het contact…

 • Acarbose ter voorkoming van hartinfarcten!?

  Acarbose verlaagt de kans op hartinfarcten en hypertensie bij patiënten met glucose-intolerantie. Deze verrassende conclusie uit een grote RCT wordt nu fel bestreden in een onderzoek met een bijzondere opzet: een systematic review naar de uitkomsten van één RCT. Acarbose vertraagt de opname van…

 • Patiënteneducatie bij preventie van ulcera van de diabetische voet

  Achtergrond Een voetulcus is een van de belangrijkste problemen bij mensen met diabetes. Een amputatie is niet zelden het gevolg. De mortaliteit daarvan is hoog. Het feit dat onderzoek bij andere gezondheidsbeelden er tot nu toe niet op wijst dat harde eindpunten verbeteren door een beperkte…

 • Contactfrequenties verschillen tussen huisartsenpraktijken

  Hoe vaak een patiënt contact heeft met de huisartsenpraktijk is natuurlijk vooral afhankelijk van diens gezondheidstoestand. Het lijkt daarom aannemelijk dat verschillen tussen praktijken vooral terug te voeren zijn tot de verschillen in de samenstelling van de praktijkpopulaties en niet zozeer…

 • Palliatieve zorg

  Wie denkt dat ethiek saaie kost oplevert, ervaart in deze bundel het tegendeel: elf beschouwingen over ethiek en palliatieve zorg worden op smakelijke wijze opgediend. In het Ten geleide introduceren de auteurs de thema's van de komende hoofdstukken op een uitnodigende manier aan de hand van…

 • Het effect van calciumsuppletie op botverlies na de menopauze

  Achtergrond De rol van het calciumgehalte van de voeding en het belang van calciumsuppletie bij de incidentie en de preventie van osteoporose staan nog altijd ter discussie. Doel In deze Cochrane-review werd het effect van calciumsupplementen op botverlies en fracturen bij postmenopauzale…

 • CBO-richtlijn Aspecifieke lage-rugklachten

  Als huisarts vraag ik me af welke onderzoekingen in de spreekkamer bijdragen aan de ‘diagnose’ bij lage-rugpijn en welke factoren de prognose en therapiekeuze bepalen. Antwoord op die vragen hoop ik straks te vinden in de vernieuwde NHG-Standaard. Tot die tijd is er de CBO-richtlijn, die…

 • Consult huisarts zwaarder bij meer delegeren

  Engelse huisartsen kregen moeilijkere consulten doordat ze de patiënten met kleine kwalen via een telefonisch triagesysteem gedelegeerd hadden aan verpleegkundigen. Dit lijkt heel logisch en ik merkte hetzelfde in onze groepspraktijk toen we meer taken delegeerden aan de assistenten en de…

 • Beter diabetes

  Het lezen van dit boekje is een prima manier om aan de hand van casuïstiek met de NHG-Standaard vertrouwd te raken. Het leest erg prettig, is mooi gestructureerd en zeer informatief. Terwijl aan alle belangrijke aspecten van diabetes aandacht wordt geschonken ontaardt dit nergens in onterecht…

 • Vlaamse wetenschapsdag

  Op 25 september is er in Gent voor de vijfde keer het Vlaamse Eerstelijnssymposium. Deze keer over thuiszorgtechnologie. Er zijn 7 thema's: technologie als ondersteuning van patiënt en mantelzorger, kwaliteit van zorg, ICT bij samenwerking tussen patiënt en zorgverlener, multidisciplinaire…

 • Gezondheid!

  Definities van de begrippen gezondheid en ziekte zijn afhankelijk van de tijd, de cultuur en de samenleving waarin ze ontstaan. Voorbeelden van definiërende modellen zijn het biomedische en het sociale model. In het eerste model overheerst het idee dat ziekte een afwijking is van de norm en dat…

 • H&W per e-mail

  Iedereen kan zich nu abonneren op een e-mailnieuwsbrief met de inhoudsopgave van H&W. U krijgt dan elke maand kort voor verschijnen een berichtje met de belangrijkste artikelen. Dit maakt het lezen van H&W nog makkelijker. Ook In de Praktijk staat nu op onze website en ook daarvan krijgt u dan…

 • Lijstjes

  Mijn vader maakte altijd lijstjes. Puntsgewijze stapjes van wat moest. Het was aan de orde van de dag, het was zijn orde van de dag. Gewapend met pen en papier stond hij steviger in het leven. Een bijna dwangmatig gebaar, die greep naar zijn borstzak. Voelen, het lijstje zit er nog. Kijken, wat…

 • Anale klachten

  Weer een vlot leesbaar deeltje in de bekende serie. Het gaat over in de huisartsenpraktijk veel voorkomende ziekten van het anorectale gebied. In acht van de negen hoofdstukken wordt telkens een aandoening behandeld, in het andere een klacht: pruritus ani. Uitgaande van vaak droog-komische…

 • Hormonale substitutietherapie niet veilig na borstkanker

  In Scandinavië is een onderzoek naar de veiligheid van hormonale substitutietherapie (HST) na borstkanker voortijdig gestopt omdat het risico op een recidief in de HST-groep driemaal zo hoog was. Toen de onderzoekers na een interimanalyse besloten het onderzoek te stoppen waren 434 vrouwen…

Wetenschap

Praktijk

 • Jeuk

  Jeuk (pruritus) wordt gedefinieerd als een gewaarwording die leidt tot krabben of tot de wens om te krabben. Jeuk kan samenhangen met een duidelijk zichtbare huidafwijking of aanwezig zijn zonder dat er iets te zien is. In dit artikel ga ik alleen in op de diagnostiek van gegeneraliseerde jeuk,…

 • Zonneallergie

  Zonneallergie (dermatitis solaris) is een huidreactie met meestal een jeukende rode uitslag van de delen die aan de zon zijn blootgesteld, waaronder het halsgebied en de handen. In meer ernstige gevallen is er sprake van een urticariële huidreactie of vesikels die ook voorkomen op huidgebieden…

 • Afhankelijkheidscomplex

  Als huisarts kom je nog eens ergens… Vroeger meer dan nu; toen met de fiets, nu met de dienstauto; destijds omdat ik zelf wilde, nu omdat de assistente mij eropuit stuurt. Maar huisbezoeken blijven intrigerend. Ik ben op weg naar Sandra ’t Hart. Als jongvolwassene was zij beslist een mooie vrouw,…

 • ‘Ik zou niet meer zonder kunnen en willen’

  Hoe kan e-mailcontact met patiënten bijdragen aan kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg? En levert het tijdswinst op of juist niet? Marieke van Schie biedt patiënten al vijf jaar de mogelijkheid om elektronisch met de praktijk te communiceren. Was dat aanvankelijk op proef voor een beperkte…

 • Hoe gaan we daar nu mee verder?

  Nu de Toekomstvisie Huisartsenzorg is geformuleerd en de concretisering daarvan in een beschrijving van de huisartsenzorg in 2012 is vastgelegd, is het tijd voor de volgende stap. Het is immers zaak om het niet alleen bij schone woorden te laten, maar nu ook daadwerkelijk aan de slag te gaan. Hoe…

 • ‘Een open voordeur en bewaking van de achterdeur’

  De huisartsgeneeskunde in Nederland ligt onder vuur. Dat is merkwaardig, want het gaat om een van Nederlands meest gewaardeerde exportproducten. Belgen zetten voorzichtige stappen richting het Nederlandse model. We hebben als voorbeeld gediend voor Polen tot aan Mongolië. Waarom dan al die…

 • ‘Een sterke positie durven innemen’

  Voorspellen blijft moeilijk. Ontwikkelingen gaan snel en verlopen soms onverwacht. In de huisartsenwereld, maar ook in de wereld eromheen, in de gehele gezondheidszorg. Voor de huisartsenzorg is het van levensbelang om de eigen identiteit duidelijk vast te stellen teneinde niet overgeleverd te…

 • Kan het met of moet het zonder?

  In de kennistoets wordt de 28-jarige mevrouw Balkema zwanger tijdens gebruik van fluoxetine die zij vanwege een depressieve stoornis van de huisarts heeft gekregen. Maar hoe veilig is geneesmiddelengebruik voorafgaand aan en tijdens de zwangerschap eigenlijk? Vorige maand ging Bij de…

 • Screening versus diagnostiek: complexe problemen

  Screening is het opsporen van ziekten bij mensen die (nog) klachtenvrij zijn om morbiditeit en voortijdige sterfte te voorkomen. Huisartsen houden zich allang niet alleen meer bezig met individuele diagnostiek, maar screenen hun patiënten op allerlei manieren op ziekten, voorstadia van ziekten,…

 • Als de hoofdpijn te veel wordt

  Veel huisartsen denken dat de onderhoudsbehandeling bij migraine jarenlang voortgezet moet worden. Dat is onjuist, veelal is zes tot twaalf maanden behandeling genoeg. Doel van onderhoudsbehandeling is ervoor te zorgen dat patiënten makkelijker door een moeilijke fase van migraine heenkomen…