Nieuws

Palliatieve zorg

Gepubliceerd
11 januari 2011

Doelgroep Alle artsen die te maken hebben met ernstig zieke en stervende patiënten. Inhoud Het boek heeft een probleemgeoriënteerde opzet en neemt de lezer aan de hand van zeventien patiëntbesprekingen mee langs de meest voorkomende symptomen. Ieder symptoom wordt aan de hand van casuïstiek methodisch geanalyseerd: de lezer wordt actief uitgenodigd zijn gedachten te formuleren over de oorzaak van het symptoom en daarna volgt een antwoord, onderbouwd door beschikbare achtergrondinformatie over incidentie en oorzaak. Besluitvorming rond de behandeling en de evaluatie daarvan komen op dezelfde manier aan de orde. Tussendoor staan beschouwingen met overwegingen in het denkproces van de arts. Ze maken de uiteindelijke beslissingen voor de behandeling of het te volgen beleid inzichtelijk. Deze manier van uitwerken stimuleert de lezer om systematisch te werk te gaan bij de analyse van de symptomen. Herkenbare patiëntenverhalen illustreren de problemen en de dilemma’s in de palliatieve zorg. De analyse en de behandeling worden bekeken vanuit een medische, psychosociale en existentiële invalshoek. Een dergelijke methode van symptoombeschrijving/behandeling doet recht aan de complexiteit van de problematiek in de palliatieve fase. En daardoor ook aan de patiënt, die zo beter geholpen wordt dan door een standaard voorschrift behorend bij een specifiek symptoom uit een palliatief zakboekje te halen. Oordeel Een interessant boek voor ieder die zich met palliatieve zorg bezighoudt, vooral voor mensen die zich verder willen verdiepen. Als studieboek voor de opleiding tot huisarts of medisch specialist voldoet het aan de doelstelling. In de praktijk zullen veel mensen voor een concrete situatie sneller naar het Handboek Palliatieve zorg grijpen. Het boek pretendeert in de samenvatting dat het ook handvatten geeft voor palliatieve zorg bij mensen met een andere culturele achtergrond. Dat is niet zo. Die problematiek is ook te groot om in een boek van 331 pagina’s in een hoofdstukje van 4½ bladzijden te behandelen. En voor de omslag zou ik een andere foto kiezen. Aty van Aarnhem

Waardering: ****

* zeer matig ** matig *** redelijk, niet heel bijzonder **** goed ***** niet te missen

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen