Nieuws

Paracetamol met NSAID werkt even goed als paracetamol met opiaat

Gepubliceerd
1 februari 2018
De combinatie van paracetamol met een NSAID (ibuprofen) is even effectief als de combinatie van paracetamol met een opiaat voor de behandeling van acute pijn bij patiënten op de SEH met letsel aan de extremiteiten. Dat is de conclusie van een vergelijkend onderzoek dat werd uitgevoerd op de SEH van twee ziekenhuizen in New York.
0 reacties
Wereldwijd is er een toename van opiaatgebruik. In de Verenigde Staten zijn sinds 2000 al meer dan 500.000 mensen overleden aan een overdosis. Er is echter weinig bewijs dat opiaten effectiever zijn bij acute pijn. In dit onderzoek werd gekeken naar 416 patiënten tussen de 21 en 64 jaar die naar de SEH gingen met acute pijnklachten door letsel aan de extremiteiten. De onderzoekers verdeelden hen in vier groepen: paracetamol met ibuprofen, paracetamol met oxycodon, paracetamol met hydrocodon, en paracetamol met codeïne. Voorwaarde voor deelname aan het onderzoek was een indicatie voor radiologisch onderzoek, waardoor de patiënt minimaal twee uur op de SEH aanwezig was om pijnscores te kunnen rapporteren. In alle vier de groepen was er een afname van de pijnscores na twee uur, maar het verschil in afname van de pijnscores tussen de vier groepen was niet statistisch significant.
 
Een beperking van dit onderzoek is dat er geen rapportage is van pijnscores na twee uur of van bijwerkingen.
Het onderzoek ondersteunt de NHG-Standaard Pijn dat adviseert te starten met paracetamol en bij aanhoudende of hevige pijn sterkere pijnstillers als NSAID’s of opiaten voor te schrijven. Het advies uit de NHG-Standaard dat u bij hevige pijn direct kunt starten met een (zwakwerkend) opiaat met paracetamol kan naar aanleiding van dit onderzoek bij acute pijn bij extremiteitenletsel wellicht worden vervangen door starten met paracetamol met een NSAID.

Literatuur

  • Chang AK, et al. Effect of a single dose of oral opioid and nonopioid analgesics on acute extremity pain in the emergency department. A randomized clinical trial. JAMA 2017;318:1661-7.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen