Nieuws

Antibiotica effectiever dan NSAID’s bij urineweginfectie

0 reacties
Gepubliceerd
7 maart 2018
Vrouwen die NSAID’s krijgen (diclofenac) voor een ongecompliceerde urineweginfectie hebben langer klachten, meer herconsultaties en een groter risico op pyelonefritis dan vrouwen die antibiotica krijgen (norfloxacine). Dat blijkt uit een recent vergelijkend onderzoek dat huisartsen in Zwitserland uitvoerden.

Antibioticaresistentie is een groeiend probleem. Aangezien 10 tot 20% van de antibiotica in de eerste lijn wordt voorgeschreven voor urineweginfecties, onderzochten Kronenberg et al. of een NSAID daarbij even effectief is als antibiotica. Hiervoor selecteerden zij 253 vrouwen tussen de 18 en 70 jaar die naar de huisarts gingen met een ongecompliceerde urineweginfectie en verdeelden hen over twee groepen. De ene groep kreeg diclofenac gedurende drie dagen, de andere norfloxacine. Beide groepen kregen daarnaast een dosis fosfomycine die zij naar eigen inzicht mochten gebruiken bij aanhoudende klachten na de derde dag. Na drie dagen hadden de vrouwen die norfloxacine kregen significant minder klachten dan de vrouwen die diclofenac kregen (80% versus 54%: risicoverschil 27%; 95%-BI 15 tot 38%). Het totale gebruik van antibiotica (norfloxacine en fosfomycine) was veel lager bij vrouwen in de diclofenacgroep dan bij vrouwen in de norfloxacinegroep (62% versus 98%: risicoverschil 37%; 95%-BI -46 tot -28%), maar dit ging gepaard met een opvallende toename van het aantal vrouwen dat pyelonefritis ontwikkelde (5% versus 0%).

Dit onderzoek laat zien dat NSAID’s minder effectief zijn dan antibiotica voor de behandeling van ongecompliceerde urineweginfecties bij vrouwen en bevestigt de resultaten van een recent Duits onderzoek waarin het gebruik van ibuprofen werd vergeleken met fosfomycine. Alternatieve methodes moeten worden onderzocht om antibioticagebruik en antibioticaresistentie te verminderen, zoals de combinatie van symptomatische behandeling en het selectief voorschrijven van antibiotica, of het ‘uitgestelde recept’ zoals de NHG-Standaard Urineweginfecties adviseert.

Lees het volledige artikel hier 

Literatuur

  • Kronenberg A, et al. Symptomatic treatment of uncomplicated lower urinary tract infections in the ambulatory setting: randomized, double blind trial. BMJ 2017;359:j4784.

Reacties

Er zijn nog geen reacties