Nieuws

Pas op met onderhoudsmedicatie COPD

Gepubliceerd
4 juni 2014
Te veel COPD-patiënten krijgen nog langdurig langwerkende bètamimetica (LWBM) of inhalatiecorticosteroïden (ICS). De NHG-Standaard COPD adviseert terughoudendheid, want het is nog steeds de vraag of deze middelen wel effectief zijn bij patiënten met stadium GOLD I en II, die het leeuwendeel vormen in de eerste lijn. Kruis et al. laten zien dat de patiënten die wij in de huisartsenpraktijk zien minder ernstige klachten hebben dan de patiëntenpopulatie in de grote trials, waarop de richtlijnen zijn gebaseerd.
LWBM en ICS moeten exacerbaties voorkomen en achteruitgang van de longfunctie bij patiënten met COPD verminderen. Dat deze middelen een gunstige invloed hebben, lijkt in grote, door de farmaceutische industrie gesponsorde onderzoeken aangetoond. De meeste ervan zijn echter in tweedelijnscentra onderzocht en het is de vraag of die groep wel representatief is voor de patiënten die wij als huisarts te zien krijgen.
Om een indruk te krijgen van de generaliseerbaarheid van deze onderzoeken, vergeleken Kruis et al. de patiëntkarakteristieken van zes recente, door de farmaceutische industrie gesponsorde, trials met zeven databestanden van COPD-patiënten uit de eerste lijn. In de eerstelijnsdataset had 74% van de patiënten een GOLD I of II, terwijl in de farmaceutische trials patiënten met GOLD I niet eens voorkwamen. Ook was de kwaliteit van leven beter in de eerstelijnspopulatie. Als alle inclusiecriteria voor toelating tot de door de farmaceutische industrie gesponsorde trials toegepast zouden worden op de eerstelijnsdataset, dan zouden slechts weinig patiënten in de onderzoeken geïncludeerd worden.
Onze patiënten ontbreken met andere woorden in het onderzoek naar effectiviteit van LWBM en ICS bij COPD. Terughoudendheid met chronisch voorschrijven van LWBM en ICS is daarom nog steeds geboden. Bij de volgende controle dus weer even opletten of gebruik van deze middelen nog wel op zijn plaats is.
Bèr Pleumeekers

Literatuur

  • 1.Kruis AL, et al. Primary Care COPD Patients Compared with Large Pharmaceutically-Sponsored COPD Studies: An UNLOCK Validation Study. PLoS ONE 9;e90145.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen