Nieuws

Patiënten met Parkinson ook gebaat bij intensief sporten thuis

Gepubliceerd
27 november 2019
Het is bekend dat meer en intensiever bewegen onder begeleiding en in groepsverband positieve effecten heeft op klachten bij de ziekte van Parkinson. Dit onderzoek laat zien dat intensief thuis sporten de klachten eveneens kan verminderen.
0 reacties

Van der Kolk et al. onderzochten het effect van intensief sporten (drie keer per week minimaal 45 minuten intensief sporten) versus matig sporten (drie keer per week 30 minuten strekoefeningen) op klachten bij Parkinson. Zij gebruikten daarbij onder andere de MDS-UPDRS III-schaal die de motorische symptomen van Parkinson meet. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 130 patiënten in Nederland. Zowel de patiënten in de interventiegroep (intensief sporten) als in de controlegroep (matig sporten) hadden een relatief goede conditie maar voldeden niet aan de beweegnorm. Beide interventies vonden plaats in de thuissituatie. Gedurende de interventie hielden de onderzoekers in beide groepen de motivatie hoog door een app met een coach op afstand. In de interventiegroep werd er ook gebruik gemaakt van exergaming zoals virtual reality, aanpassing van intensiteit op conditieveranderingen en virtuele medesporters.

De effecten van het sporten verschilden op twee punten tussen de groepen. Ten eerste werd de conditie gemeten waarbij de VO2 max, statistisch significant, gering verbeterde in de interventiegroep met het intensieve programma. Ten tweede werd bij de interventiegroep een gemiddelde klinisch relevante vermindering van klachten gemeten op de MDS-UPDRS III-schaal van -4,2 (95%-BI -6,9 tot -1,6; minimaal relevant klinisch verschil > -3,25). De uitval was in beide groepen vergelijkbaar, vooral door (niet altijd interventiegerelateerde) blessures en life events.

De auteurs concluderen dat intensief thuis trainen, ondersteund met een app en coaching op afstand, de klachten bij Parkinson kan verminderen. Zij hopen dat deze interventie ook progressie van symptomen bij Parkinson kan tegengaan. Het is in elk geval duidelijk dat intensief sporten, ook thuis, voor deze groep patiënten een must is en dat dokters dat aan deze patiënten kunnen aanbevelen.

Literatuur

  • Van der Kolk N, et al. Effectiveness of home-based and remotely supervised aerobic exercise in Parkinson's disease: a double-blind, randomised controlled trial. Lancet Neurol 2019;18:998-1008.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen