Nieuws

Patiënten met Parkinson ook gebaat bij intensief sporten thuis

Date
27 november 2019
Het is bekend dat meer en intensiever bewegen onder begeleiding en in groepsverband positieve effecten heeft op klachten bij de ziekte van Parkinson. Dit onderzoek laat zien dat intensief thuis sporten de klachten eveneens kan verminderen.