Nieuws

Patiënten over statines en therapietrouw

Gepubliceerd
27 juli 2018
De motieven van patiënten om statines te gebruiken, hebben veel invloed op therapietrouw. Om inzicht te krijgen in die motieven voerden Australische onderzoekers een systematisch literatuuronderzoek uit. Daaruit bleek dat vertrouwen in preventie en integratie in het dagelijks leven de belangrijkste redenen zijn om statines te blijven gebruiken. Het idee ‘ziek’ te zijn, levenslang medicatie te moeten gebruiken, onzekerheid over de werking, bijwerkingen en kosten kunnen de therapietrouw belemmeren. Artsen kunnen hierop inspelen als zij statines voorschrijven.
0 reacties

De onderzoekers deden een systematisch literatuuronderzoek om meer grip te krijgen op de motieven van patiënten om statines al dan niet te blijven gebruiken. Zij vonden 32 kwalitatieve onderzoeken met in totaal 888 patiënten, afkomstig uit 8 landen. Zij beoordeelden de onderzoeken volgens de COREQ-criteria en deelden deze in naar aspecten die de therapietrouw bevorderen of belemmeren. Twee bevorderende aspecten waren vertrouwen in preventie en integratie in het dagelijks leven. Vijf belemmerende aspecten waren twijfels over nut, wantrouwen, angst voor bijwerkingen, het idee ‘ziek’ te zijn en kosten. Verder bleken oudere patiënten met secundaire preventie en een familiaire voorgeschiedenis meer te neigen naar aspecten die de therapietrouw bevorderen.

Sinds de invoering van primaire preventie krijgt ongeveer 40% van de volwassenen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten het advies een statine te gebruiken. Een deel van deze patiënten gebruikt echter geen statine of stopt. De therapietrouw bij statines is twee jaar na de start 57% bij primaire preventie en 76% bij secundaire preventie. Therapietrouw is echter essentieel. Per verlaging van 1 mmol/L LDL-cholesterol wordt het risico op grote cardiovasculaire events met 22% gereduceerd. Dit percentage is een gemiddelde voor secundaire en primaire preventie, de individuele risicoreductie is moeilijk te voorspellen.

De NHG-Standaard CVRM adviseert voor primaire en secundaire preventie simvastatine 40 mg per dag met een LDL-cholesterolstreefwaarde van ≤ 2,5mmol/L. Om de therapietrouw te verbeteren, is het belangrijk een goede uitleg te geven over doel, werkingsmechanisme en bijwerkingen en ook de aspecten te belichten die therapietrouw kunnen bevorderen of belemmeren.

Literatuur

  • Ju A, et al. Patient beliefs and attitudes to taking statins: systematic review of qualitative studies. Br J Gen Pract 2018;68:e408-e419.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen